Tin tức - Sự kiện
CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN CHI CHO THẾ VẬN HỘI 2020 KHOẢNG 1000 TỈ YÊN, TĂNG 7 LẦN SO VỚI DỰ TOÁN BAN ĐẦU

Theo số liệu Ủy ban kiểm toán Nhật Bản công bố, Nhật Bản dự kiến sẽ chi tổng cộng 1060 tỷ yên cho Olympics và Paralympics 2020 và các dự án liên quan. Số tiền này được chi cho 340 dự án khác nhau, tăng 7 lần so với con số mà Nhà nước thông qua ban...

Hoạt động sinh viên
SINH HOẠT LỚP ĐỢT 1 NĂM 2019

Các bạn sinh viên năng động ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô khoá 19 đã có buổi sinh hoạt lớp ý nghĩa với chủ đề Nhật Bản.

VIDEO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC