THÔNG TIN HỌC BỔNG
HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN MEXT Học bổng Chính phủ Nhật Bản (文部科学省 – MEXT) là học bổng được cấp thường niên bởi Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ (MEXT) dành...
CÁC HỌC BỔNG TOÀN PHẦN TỪ TỔ CHỨC JASSO JASSO là viết tắt của Japan Student Services Organization (日本学生支援機構), đây là tổ chức hỗ trợ sinh viên Nhật Bản, trực thuộc Bộ Giáo dục, Văn hóa,...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC