SINH HOẠT LỚP ĐỢT 1 NĂM 2019

Với chủ đề Nhật Bản các bạn sinh viên năng động ngành Công nghệ kỹ thuật ôtô khoá 19 đã có buổi sinh hoạt lớp đầy ý nghĩa, thể hiện khả năng ngoại ngữ được học trên lớp và tinh thần đoàn kết mạnh mẽ qua các trò chơi.
 


Có sự tham gia của thầy cô phụ trách Chương trình Cử nhân Nhật Bản toàn cầu và các anh chị trong Ban chấp hành Đoàn-Hội Viện Đào tạo Quốc tế.
 

 

Qua các tiết mục văn nghệ, đã tìm ra mầm non âm nhạc của lớp. Qua trò chơi trí tuệ" Rung chuông vàng" với các câu hỏi bằng tiếng Nhật, đã tìm thấy nhiều" tiềm năng ngoại ngữ" nổi bật.
 


Mong rằng các buổi sinh hoạt lớp mỗi kỳ sau này, sẽ ngày càng thấy được sự phát triển và trưởng thành từ các bạn sinh viên, qua đó chứng minh được năng lực ngoại ngữ cũng như chuyên môn của mình.
 


 

Tin tức: Mỹ Toàn
Viện đào tạo Quốc tế

 
14578383