Thông tin
Họ tên: Trần Thị Thùy Trang
Ngày sinh: 20/04/1994
Địa chỉ: 860/41 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P25, Bình Thạnh
Email: tranthuytrang2004@gmail.com
Điện thoại:
Nơi công tác: Cty Hom Credit
Lớp: 13DKTC09
Khóa học: 13
Khoa: Khoa Kế Toán - Tài Chính - Ngân Hàng
Ngành: Kế Toán Kiểm Toán
Bậc đào tào: Đại học chính quy
Năm TN: 2016