Hội Cựu sinh viên HUTECH

Hội Cựu sinh viên HUTECH (dưới đây gọi là Hội) là tổ chức gồm tất cả thành viên là các cá nhân đã từng học tại trường HUTECH, không phân biệt đã tốt nghiệp hay chưa tốt nghiệp có mong muốn được học hỏi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm cũng như những cơ hội kinh doanh và phát triển bản thân để trở thành người thành công và có ích cho gia đình, xã hội.

Hội  được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tuân thủ quy định của Điều Lệ Hội, tuân thủ Hiến pháp, Pháp luật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trụ sở đặt  tại Trường Đại học HUTECH:

o    Địa chỉ: 475A, Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

o    Số điện thoại:  (028) 3512 0785

o    Website:  http://www.hutech.edu.vn/cuusinhvien/     

o    Email:  cuusinhvien@hutech.edu.vn