Quỹ học bổng
Danh sách 25 sinh viên khó khăn nhận học bổng vượt khó của Hội Cựu sinh viên HUTECH Nằm trong kế hoạch hoạt động của Hội Cựu sinh viên trong năm 2014 đồng thời khuyến khích, động viên kịp thời các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ học bổng của Hội Cựu sinh viên HUTECH trao 25 suất học bổng vượt khó cho các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn giàu nghị lực vươn lên học tốt. 25 suất học bổng sẽ được trao tại Đêm Hội Văn ...