Ban chấp hành Hội Cựu sinh viên HUTECH

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU SINH VIÊN HUTECH

Nhiệm kỳ 2020 - 2021

STT

Họ & Tên

Chức vụ

Đơn vị - Khóa

Công việc hiện tại

01

Vũ Văn Hoàng

Chủ tịch

Viện Kỹ thuật - 1995

Tổng Giám đốc Cty CP Xây dựng Đại Việt

02

Hồ Đức Sinh

Phó Chủ tịch
(thường trực)

Viện Kỹ thuật - 1996

Giám đốc Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp HUTECH

03

Huỳnh Quang Tú

Phó Chủ tịch

Viện Kỹ thuật - 1996

TGĐ Cty CP Địa ốc Ánh Dương

04

Phan Sĩ Thắng Lợi

Phó Chủ tịch

Khoa Tài chính - Thương mại - 2003

Giám đốc Vùng 6, Ngân hàng SCB

05

Kiều Minh Long

Phó Chủ tịch

Khoa Quản trị kinh doanh - 1996

Giám đốc HD Bank (CN Nguyễn Đình Chiều)

06

Phạm Trường Sinh

Phó Chủ tịch

Viện Kỹ thuật - 2007

Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, TT. Hỗ trợ Sinh viên TP.HCM

07

Võ Thị Ngọc Huyền

Phó Chủ tịch

Khoa Quản trị kinh doanh - 2016

Giám đốc Điều hành Cty Mỹ phẩm Huyền Cò

08

Lê Xuân Thạo

Ủy viên

Khoa Quản trị kinh doanh - 1997

Giám đốc Điều hành Cty COG

09

Lê Văn Thắng

Ủy viên

Viện Kỹ thuật - 1999

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Tập đoàn Cao su VN

10

Bùi Quang Đông

Ủy viên

Khoa Quản trị kinh doanh - 2008

Trưởng phòng Công tác sinh viên - UEF

11

Đỗ Trần Thành

Ủy viên

Viện Kỹ thuật - 2009

Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên - HUTECH

12

Nguyễn Thụy Khánh Linh

Ủy viên

Khoa Tài chính - Thương mại - 1998

Giám đốc Tài chính Cty CP Đầu tư & Đào tạo Doanh chủ

13

Lương Tử Cường

Ủy viên

Khoa Kiến trúc - Mỹ thuật - 2013

Phó Giám đốc Cty TNHH Kiến trúc Kén Xanh

14

Nguyễn Công Trí

Ủy viên

Khoa Quản trị kinh doanh - 2011

Giám đốc Sáng tạo Cty DREAM TALENT

15

Đinh Đức Hòa

Ủy viên

Viện Khoa học Ứng dụng

Giám đốc Cty Môi trường Thế Kỷ Xanh

16

Lê Viết Cảnh

Ủy viên

Khoa Tiếng Anh - 2002

Giám đốc Điều hành Cty TPLAND

17

Lê Phước Cường

Ủy viên

Khoa Công nghệ thông tin - 2006

Trưởng phòng Tuyển dụng Cty FPT Information System (FPT-IS)

18

Huỳnh Thị Thu Diệu

Ủy viên

Viện Đào tạo Sau Đại học - 2016

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Tin học Cty Chuyển phát nhanh Bưu điện TP.HCM

19

Nguyễn Gia Huy

Ủy viên

Khoa Xây dựng - 2011

Bí thư Đoàn Thanh niên HUTECH

20

Phạm Thanh Tuấn

Ủy viên

Cao đẳng thực hành - 2011

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp HUTECH

21

Trần Đức Thuận

Ủy viên

Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn

Giảng viên Khoa Quản trị DL-NH-KS

22

Nguyễn Hoài Khánh

Ủy viên

Khoa Nhật Bản học - 2015

Thư ký Khoa Nhật Bản học

23

Nguyễn Ngọc Hảo

Ủy viên

Viện Công nghệ Việt - Nhật - 2015

Thư ký Viện Công nghệ Việt - Nhật