Khánh thành Hồ cá chép Nhật Bản - Chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập trường