HUTECH đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Trường
https://www.youtube.com/watch?v=7572505ZRfMhcVhoOU&ab_channel=HUTECHChannel