Phương pháp giảng dạy - Học theo nhóm

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY – HỌC THEO NHÓM
Khoa Dược HUTECH áp dụng tổ chức giảng giảng dạy các môn học theo phương pháp TBL (Team Base Learning) và PBL (Problem Based Learning), EBL (Evidenced Based Learning) để giúp sinh viên học tập tốt hơn - nắm bài hệ thống chắc và luyện tập các kỹ năng sẵn sàng cho sinh viên cạnh tranh việc làm sau khi tốt nghiệp cũng như khả năng tự học, căn cứ chứng cứ khi học và làm việc.

Chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm.

Bài viết liên quan
Danh sách mã môn học năm học 2019-2020
 
14577461