SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thông báo về các chương trình học bổng mới tháng 10/2018 Tháng 10/2018, Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Công nghệ TP. HCM đã ra thông báo tiếp nhận hồ sơ xét 2 chương trình học bổng mới: 1. Học bổng "Người bạn đồng hành": dành cho tất cả SV khuyết...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP MÔ HÌNH STUDENT SERVICES 2018 Nhằm chào mừng kỷ niệm 23 năm ngày thành lập Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM –HUTECH (26/04/1995 – 26/04/2018), Khoa Dược tổ chức nhiều chương...
Thông báo Về việc cập nhật thông tin cá nhân đối với sinh viên Đại học, Cao đẳng chính quy - Khóa 20 Căn cứ vào Quy định về hồ sơ học sinh, sinh viên và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên ban hành kèm theo Quyết...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC