SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Sinh viên HUTECH bắt đầu đăng ký học phần Học kỳ I năm học 2019 - 2020 từ ngày 12/07/2019 Phòng Đào tạo - Khảo thí, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo sinh viên các ngành thuộc chương trình Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy, Đại học Liên thông, Đại học Văn bằng 2 sẽ chính thức đăng ký...
Đợt Đánh giá rèn luyện Học kỳ II năm học 2018 – 2019 sẽ diễn ra từ 01/06 đến 26/06/2019 Đến hẹn lại lên, đợt Đánh giá rèn luyện Học kỳ II năm học 2018 – 2019 của Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sắp bắt đầu. Theo đó, sinh viên đang học tập tại các Khoa, Viện (hệ Đại học chính quy các lớp ban ngày) của...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC