SINH VIÊN - THÔNG BÁO
Thông báo về thời gian nộp các chứng chỉ điều kiện ngoại ngữ, tin học đối với sinh viên Đại học chính quy Thời gian nộp các chứng chỉ điều kiện xét tốt nghiệp: Từ ngày 01/06/2022 đến ngày 30/06/2022 Lưu ý: Sinh viên nộp chứng chỉ sau khoảng thời gian nêu trên, sẽ được xét theo đợt tiếp theo! Sinh viên tham khảo hướng...
61/TB-CTSV về việc nhận hồ sơ xét học bổng Lương Văn Can năm 2022 Đăng ký tài khoản và làm hồ sơ tại website http://dang-ky-hoc-bong.lvcfund.org.vn/ Hoàn thành mẫu xác minh tài chính tại đây:...
Sinh viên HUTECH hoàn thành hồ sơ đăng ký mua BHYT đến ngày 19/3/2022 Nhằm hỗ trợ sinh viên hoàn thành hồ sơ đăng ký mua Bảo hiểm Y tế (BHYT) năm học 2021-2022, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) sẽ hỗ trợ các bạn điều chỉnh thông tin và hoàn thành hồ sơ đăng ký để đảm bảo quyền...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC