ĐÀO TẠO - ĐẠI HỌC
Kế hoạch giảng dạy Học kỳ I 2021 - 2022 - Khóa 2017-2020 - Khoa Dược Kế hoạch giảng dạy Học kỳ I 2021 - 2022 (Khóa 2017-2020) - Khoa Dược
Danh mục các học phần thay thế chương trình đào tạo ngành Dược học Danh mục các học phần thay thế cập nhật đến ngày 23/07/2021.
Danh sách mã môn học năm học 2019-2020 Danh sách mã môn học theo quy định của Khoa Dược - HUTECH năm học 2019-2020 Chi tiết sinh viên xem tại file đính kèm. Bài viết liên quan Phương pháp giảng dạy - Học theo nhóm
Phương pháp giảng dạy - Học theo nhóm PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY – HỌC THEO NHÓM Khoa Dược HUTECH áp dụng tổ chức giảng giảng dạy các môn học theo phương pháp TBL (Team Base Learning) và PBL (Problem Based Learning), EBL (Evidenced Based Learning) để...
Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ Đại học Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học: xem chi tiết trên file đính kèm.
Chương trình đào tạo Dược sĩ Cao Đẳng Chương trình đào tạo dược sĩ Cao đẳng được xây dựng dựa trên khung chương trình của Bộ Giáo dục - đào tạo và tham khảo từ các chương trình đào tạo tiên tiến của các Trường Đại học - Cao Đẳng trong và...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC