THÔNG BÁO MỚI
THÔNG BÁO V/v Hướng dẫn đăng ký Tư vấn học vụ tại Khoa Dược Năm học 2023-2024 Triển khai đăng ký Tư vấn học vụ tại Khoa Dược Năm học 2023-2024 từ ngày 21/7/2023.
Doanh nghiệp hợp tác cùng Khoa Dược HUTECH - Công ty Cổ phần Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười Công ty Cổ phần (Cty CP) Nghiên cứu Bảo tồn và Phát triển dược liệu Đồng Tháp Mười tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Cty (1983 – 2023), kỷ niệm Ngày Thầy thuốc...
CẨM NANG SINH VIÊN HUTECH 2023 Các bạn sinh viên xem đầy đủ cẩm nang sinh viên HUTECH 2023, truy cập vào link sau:...
2022-2023 SỔ TAY SINH VIÊN KHOA DƯỢC - STUDENT HANDBOOK CÁC BẠN SINH VIÊN XEM FILE ĐẦY ĐỦ SỔ TAY, TRUY CẬP VÀO LINK: https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1oEi5IJrMMzmSM-f7h4Djt4nOk8S03Nvz
CẨM NANG SINH VIÊN HUTECH 2022 Các bạn sinh viên xem đầy đủ cẩm nang sinh viên HUTECH 2022, truy cập vào link sau:...
CẨM NANG SINH VIÊN HUTECH 2021 Các bạn sinh viên xem đầy đủ cẩm nang sinh viên HUTECH 2021, truy cập vào link sau:...
CẨM NANG SINH VIÊN HUTECH 2020 Các bạn sinh viên xem đầy đủ cẩm nang sinh viên HUTECH 2020, truy cập vào link sau:...
CẨM NANG SINH VIÊN HUTECH 2019 Các bạn sinh viên xem đầy đủ cẩm nang sinh viên HUTECH 2019, truy cập vào link sau:...
CẨM NANG SINH VIÊN HUTECH 2018 Các bạn sinh viên xem đầy đủ cẩm nang sinh viên HUTECH 2018, truy cập vào link sau:...
CẨM NANG SINH VIÊN HUTECH 2016 Các bạn sinh viên xem đầy đủ cẩm nang sinh viên HUTECH 2016, truy cập vào link sau:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×