Thông báo về việc công bố lịch thi học kỳ 2 – Đợt B năm học 2021-2022 đối với sinh viên ĐH chính quy, ĐH Liên thông, ĐH Văn bằng 2
 Sinh viên xem thông báo theo file đính kèm!
14602235