Một số hình ảnh hoạt động Sinh viên Khoa Dược học kỳ I/2018 - 2019

MỘT SỐ HỘI THẢO KHOA HỌC DIỄN RA TRONG HỌC KỲ I/NĂM HỌC 2018-2019

Một số hình ảnh hoạt động Sinh viên Khoa Dược học kỳ I/2018 - 2019 5
Hội thảo Ung thư tháng 01/2019

Một số hình ảnh hoạt động Sinh viên Khoa Dược học kỳ I/2018 - 2019 8
Một số hình ảnh hoạt động Sinh viên Khoa Dược học kỳ I/2018 - 2019 10
Hội thảo Marketing Dược tháng 11/2018

CÔNG TÁC QUAN HỆ DOANH NGHIỆP - THỰC TẾ CHUYÊN NGÀNH

Một số hình ảnh hoạt động Sinh viên Khoa Dược học kỳ I/2018 - 2019 16

Một số hình ảnh hoạt động Sinh viên Khoa Dược học kỳ I/2018 - 2019 19
Nhóm Sinh viên Dược Cao đẳng 2016 đi học tập thực tế tại Nhà máy Sun Garden, Bình Dương tháng 01/2019

CÁC CÂU LẠC BỘ - ĐỘI NHÓM

Một số hình ảnh hoạt động Sinh viên Khoa Dược học kỳ I/2018 - 2019 25

Một số hình ảnh hoạt động Sinh viên Khoa Dược học kỳ I/2018 - 2019 28
Cuộc thi Cúp vàng Dược khoa tháng 11/2018 do Câu lạc bộ Học thuật tổ chức

Một số hình ảnh hoạt động Sinh viên Khoa Dược học kỳ I/2018 - 2019 31
Đội ngũ Ban Biên tập thời báo Dược Khoa - PHARMAtimes

Một số hình ảnh hoạt động Sinh viên Khoa Dược học kỳ I/2018 - 2019 34
Các thành viên CLB Công tác Xã hội Khoa Dược
 
Một số hình ảnh hoạt động Sinh viên Khoa Dược học kỳ I/2018 - 2019 37
Chương trình tình nguyện "Đông Yêu Thương lần 2" tháng 12/2018 do CLB Công tác Xã hội tổ chức

Một số hình ảnh hoạt động Sinh viên Khoa Dược học kỳ I/2018 - 2019 40
Cuộc thi Tiếng Anh Spelling Bee tháng 12/2018
 
Một số hình ảnh hoạt động Sinh viên Khoa Dược học kỳ I/2018 - 2019 43
Một số hình ảnh hoạt động Sinh viên Khoa Dược học kỳ I/2018 - 2019 45
3 gương mặt tiêu biểu đạt giải thưởng cao nhất trong cuộc thi Spelling Bee 2018

Một số hình ảnh hoạt động Sinh viên Khoa Dược học kỳ I/2018 - 2019 48
CLB Tiếng Anh tổ chức sinh hoạt ngoại khóa với Giảng viên hướng dẫn

Một số hình ảnh hoạt động Sinh viên Khoa Dược học kỳ I/2018 - 2019 51
Hoạt động định kỳ hàng tháng của CLB Tiếng Anh Khoa Dược
14574428