Hội thảo tập huấn "Tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học"

Ngày 25/02/2022, Khoa Dược phối hợp cùng Câu lạc bộ Học thuật & Câu lạc bộ Kỹ năng tổ chức thành công Buổi 3 thuộc chuỗi chương trình Hội thảo tập huấn “ Tăng cường kỹ năng nghiên cứu Khoa học” với cả 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến phù hợp với bối cảnh dịch bệnh hiện tại. Buổi Hội thảo có sự tham gia của NGND.PGS.TS. Hoàng Minh Châu – Chủ tịch Hội Đồng Khoa học Khoa Dược, TS.DS. Phạm Ngọc Tuấn Anh – Phó trưởng Khoa cùng các Thầy cô cán bộ Giảng viên Khoa Dược giàu kinh nghiệm và kỹ năng trong nghiên cứu khoa học Dược.

Hội thảo tập huấn "Tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học" 5
Chuỗi chương trình được thiết kế nhằm giới thiệu, hướng dẫn các bạn sinh viên các kiến thức cơ bản về nghiên cứu khoa học  trong 4 buổi:
1. Buổi 1: Quản lý tài liệu tham khảo bằng phần mềm Zotero
2. Buổi 2:
  • Khái quát về nghiên cứu khoa học
  • Phương pháp tìm kiếm, chọn lựa và sử dụng tài liệu tham khảo hiệu quả
​​3. ​Buổi 3: Các phương pháp nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Dược
4. 
Buổi 4: 
        - Phương pháp trình bày, báo cáo khoa học
  • Phương pháp xử lý số liệu và viết báo cáo khoa học

  • Phương pháp thuyết trinhg, báo cáo kết quả nghiên cứu
         - Vấn đề đạo văn và trích dẫn tài liệu tham khảo

Sau thành công ở Buổi 1 và 2, Ban tổ chức chương trình tiếp tục mời các Thầy cô Khoa Dược chia sẻ với các bạn sinh viên về Các phương pháp Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Dược (Buổi 3) bao gồm các lĩnh vực:
  • Hóa Dược
  • Thực vật – Dược liệu
  • Kiểm nghiệm Thuốc
  • Bào chế - Công nghiệp Dược
  • Dược lâm sàng – Quản lý & cung ứng thuốc
Buổi hội thảo đã diễn ra thành công, các thầy cô giảng viên Khoa Dược đã có buổi thảo luận sôi nổi cùng các bạn sinh viên về các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu.

Hội thảo tập huấn "Tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học" 84
 
Hội thảo tập huấn "Tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học" 89
TS.DS. Phạm Ngọc Tuấn Anh phát biểu khai mạc buổi hội thảo

Hội thảo tập huấn "Tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học" 103
ThS.DS. Phạm Hoàng Duy Nguyên hướng dẫn các bạn sinh viên phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực Hóa Dược

Hội thảo tập huấn "Tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học" 116
TS.DS. Dương Thị Minh Đào trình bày phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực Kiểm nghiệm thuốc

Hội thảo tập huấn "Tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học" 130
ThS.DS. Bùi Nguyễn Như Quỳnh với phần trình bày về phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực Bào chế

Hội thảo tập huấn "Tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học" 139
Các bạn sinh viên tham gia Buổi hội thảo thông qua hình thức trực tuyến

Hội thảo tập huấn "Tăng cường kỹ năng nghiên cứu khoa học" 148
Thầy cô Khoa Dược cùng các bạn sinh viên tham dự Buổi Hội thảo chụp ảnh lưu niệm 

Ban Nghiên cứu khoa học - Khoa Dược HUTECH
Ban Công tác sinh viên - Khoa Dược HUTECH

 
14600312