Phiếu đăng ký học bù thực hành
Kể từ học kỳ I năm học 2016-2017, sinh viên phải tham gia đầy đủ tất cả các buổi học ở các môn thực hành do Khoa Dược quản lý. Nếu không, sinh viên không đủ điều kiện để xét hoàn thành môn học. Sinh viên vắng học thực hành phải làm thủ tục xin học bù theo mẫu đính kèm và nộp về Phòng Thí Nghiệm Khoa Dược để được sắp xếp học bù.

QUY TRÌNH BÁO VẮNG VÀ HỌC BÙ CÁC MÔN THỰC HÀNH KHOA DƯỢC
1. Mục đích
Hướng dẫn đăng ký và quá trình học bù các môn thực hành tại Phòng thí nghiệm Khoa Dược.
2. Phạm vi áp dụng
Các Phòng thí nghiệm do Khoa Dược quản lý.
3. Đối tượng thực hiện
Tất cả Sinh viên làm việc và học tập tại Phòng thí nghiệm Khoa Dược.
4. Nội dung
4.1. Quy định các trường hợp vắng
a. Các trường hợp vắng có phép:
Trường hợp vắng có kế hoạch: Sinh viên có nộp Phiếu đăng ký học bù cho Cán bộ phòng thí nghiệm ít nhất 5 ngày trước khi buổi học diễn ra.
Trường hợp vắng đột xuất:
- Nhà có tang.
- Tai nạn, bệnh (có giấy tờ hoặc có bằng chứng khác để xác minh).
b. Các trường hợp vắng không phép
Sinh viên vi phạm kỷ luật phòng thí nghiệm:
- Sinh viên đi học trễ quá 20 phút tính từ giờ bắt đầu ca học.
- Sinh viên không mang áo bảo hộ (áo blouse) khi vào phòng thí nghiệm.
Các trường hợp vắng không thuộc diện vắng có phép nêu ở mục a.
4.2. Quy trình thực hiện đăng ký học bù
Bước 1: Tải và điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn xin học bù trên trang web khoa Dược
(http://www.hutech.edu.vn/khoaduoc/thong-bao/14561747-phieu-dang-ky-hoc-bu-thuc-hanh)
Bước 2: Sinh viên nộp Phiếu đăng ký cho cán bộ phụ trách Phòng thí nghiệm khoa Dược để được sắp xếp lịch học bù và được đóng dấu vào Phiếu đăng ký.
Bước 3:
- Đối với trường hợp vắng có phép: Khi đi học sinh viên mang theo phiếu đăng ký học bù và giấy tờ xác nhận (nếu có) để được vào lớp học.
- Đối với trường hợp vắng không phép:
o Sinh viên mang Phiếu đăng ký có con dấu xác nhận của Khoa Dược đến Phòng Tài Chính để nộp lệ phí học bù.
o Sinh viên phải giữ Biên lai đóng lệ phí kèm theo Phiếu đăng ký học bù.
Bước 4: Ngay trước buổi học bù, Sinh viên nộp lại Biên lai đóng lệ phí kèm theo Phiếu đăng ký học bù cho Cán bộ Phòng thí nghiệm để được vào lớp và nhận Phiếu điểm danh từ Cán bộ Phòng thí nghiệm. Sinh viên nộp Phiếu điểm danh cho Giảng viên dạy buổi học bù.
Bước 5: Ngay sau buổi học bù, Sinh viên có trách nhiệm nhận lại Phiếu điểm danh có chữ ký Giảng viên nộp lại cho Cán bộ Phòng thí nghiệm.
5. Biểu mẫu sử dụng
Phiếu đăng ký học bù thực hành.
                                                                                                                Văn phòng khoa Dược
14561747