Công ty TNHH Dược phẩm Sài Gòn (SAGOPHA) tuyển dụng
Công ty TNHH Dược phẩm Sài Gòn (SAGOPHA) tuyển dụng các vị trí:
1. Kiểm nghiệm viên hóa lý
2. Kiểm nghiệm viên vi sinh
Thông tin chi tiết Dược sĩ tham khảo trong file đính kèm!

14601789