Khoa Dược tổ chức buổi Sinh hoạt Khoa học định kỳ tháng 07 năm 2022

Sáng ngày 13/07/2022, Khoa Dược - HUTECH tổ chức buổi Sinh hoạt Khoa học định kỳ tháng 07/2022 với chủ đề "Các phương pháp sắc ký dùng định lượng hoạt chất và tạp chất trong dược phẩm" do TS.DS. Dương Thị Minh Đào - Giảng viên Khoa Dược HUTECH trình bày cùng với sự tham gia của  PGS.TS.DS. Phạm Ngọc Tuấn Anh – Phó trưởng Khoa Dược và các Giảng viên Khoa Dược HUTECH.
Khoa Dược tổ chức buổi Sinh hoạt Khoa học định kỳ tháng 07 năm 2022 7
Tại buổi báo cáo, TS.DS. Dương Thị Minh Đào đã chia sẻ các thông tin về kỹ thuật sắc ký dùng định lượng hoạt chất và tạp chất trong dược phẩm như HPLC, GC, HPTLC, CE và SFR. Báo cáo viên và Giảng viên tham gia đã cùng nhau thảo luận về các các kỹ thuật này, cũng như chia sẻ về các kinh nghiệm thực tiễn khi triển khai ứng dụng trong quá trình nghiên cứu học thuật và ứng dụng.
         Khoa Dược tổ chức buổi Sinh hoạt Khoa học định kỳ tháng 07 năm 2022 18                          


 
 
TS.DS. Dương Thị Minh Đào báo cáo Sinh hoạt khoa học tháng 7 năm 2022
Khoa Dược tổ chức buổi Sinh hoạt Khoa học định kỳ tháng 07 năm 2022 37Khoa Dược tổ chức buổi Sinh hoạt Khoa học định kỳ tháng 07 năm 2022 38
Giảng viên Khoa Dược tham gia buổi sinh hoạt khoa học định kỳ.

Buổi sinh hoạt tháng 07/2022 đã diễn ra thành công hứa hẹn nhiều hơn các báo cáo chất lượng trong các buổi sinh hoạt sắp tới.

Ban Nghiên cứu khoa học Khoa Dược
14602721