Khoa Dược tổ chức buổi Sinh hoạt Khoa học định kỳ tháng 09 năm 2022

Sáng ngày 28/09/2022, Khoa Dược - HUTECH tổ chức buổi Sinh hoạt Khoa học định kỳ tháng 09/2022 với chủ đề "Đánh giá khả năng ức chế vi khuẩn và chống tiêu chảy của cây chùm ngây" do ThS.DS. Lương Tấn Trung - Giảng viên Khoa Dược HUTECH trình bày với sự tham gia đông đảo Lãnh đạo, Giảng viên, Sinh viên Khoa Dược.
Khoa Dược tổ chức buổi Sinh hoạt Khoa học định kỳ tháng 09 năm 2022 8
Tại buổi báo cáo, ThS.DS. Lương Tấn Trung đã trình bày các kết quả nghiên cứu về định tính thành phần hóa học và hoạt tính kháng các chủng vi khuẩn gây tiêu chảy của cao chiết chùm ngây. Đáng chú ý với dữ liệu đánh giá trên mô hình chuột gây tiêu chảy bằng dầu thầu dầu ghi nhận khả năng chống tiêu chảy tốt của cao chiết chùm ngây. Báo cáo viên và Giảng viên tham gia đã cùng nhau thảo luận về các các kết quả, kỹ thuật trong triển khai nghiên cứu, cũng như chia sẻ về các kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu thảo mộc theo định hướng ứng dụng trong lĩnh vực thú y và dược học.
Khoa Dược tổ chức buổi Sinh hoạt Khoa học định kỳ tháng 09 năm 2022 18                     
ThS.DS. Lương Tấn Trung báo cáo Sinh hoạt khoa học tháng 9 năm 2022
Khoa Dược tổ chức buổi Sinh hoạt Khoa học định kỳ tháng 09 năm 2022 24
Buổi sinh hoạt tháng 09/2022 đã diễn ra thành công hứa hẹn nhiều hơn các báo cáo chất lượng trong các buổi sinh hoạt sắp tới.

Ban Nghiên cứu khoa học Khoa Dược
14606482