CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG TÀI CHÍNH

CHỨC NĂNG PHÒNG TÀI CHÍNH
 
Phòng Tài Chính hơn 25 năm vững vàng cùng sứ mệnh phát triển HUTECH thực hiện hai chức năng cơ bản sau đây:
 
Chức năng Quản lý tài chính
 • Tuân thủ các quy định về hạch toán kế toán;
 • Tuân thủ quy định của pháp luật về thuế và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước;
 • Quản lý thu chi theo quy định của pháp luật và Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường;
 • Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng Trường, Ban Giám Hiệu trong việc xây dựng các chính sách học phí, đầu tư, quản trị tài chính, quy chế lương thưởng và các quy chế, quy định khác theo từng giai đoạn phát triển của Trường.
Chức năng Quản trị chính sách học phí
 •  Là đơn vị tiếp sinh viên/phụ huynh về các vấn đề liên quan đến học phí;
 • Thông tin các chính sách học phí, học bổng và các quyền lợi liên quan đến học phí cho sinh viên/phụ huynh;
 • Cung cấp thông tin về học phí, tài khoản ngân hàng phục vụ cho công tác đóng học phí của sinh viên/phụ huynh;
 • Thực hiện thu học phí, cập nhật học phí, xử lý các sai sót trong việc đóng học phí cho sinh viên;
 • Xác nhận học phí đã đóng, xuất hóa đơn tài chính liên quan đến việc đóng tiền học phí;
 • Giải quyết gia hạn học phí cho sinh viên từng học kỳ;
 • Giải quyết các vấn đề liên quan đến việc rút học phí, bảo lưu học phí; 
 
LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH
 
Địa chỉ: Phòng A02.02 số 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP HCM
Số điện thoại: 028 5445 77 88
Email
taichinh@hutech.edu.vn
Thời gian làm việc:
Sáng thứ 02 đến thứ 07        : từ 07g30 đến 11g30
Chiều thứ 02 đến thứ 06       : từ 13g30 đến 16g30
Chiều thứ bảy và ngày chủ nhật: nghỉ.
14600863
×