QUY TRÌNH ĐÓNG HỌC PHÍ

QUY TRÌNH ĐÓNG HỌC PHÍ

Để đóng học phí thành công, sinh viên cần làm theo hướng dẫn sau
  
BƯỚC 01: XEM THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ
 • Trước khi học kỳ tiếp theo bắt đầu sinh viên xem thông báo về việc đăng ký học phần và đóng học phí. Đối với sinh viên có 2 việc cơ bản cần phải lưu ý là ĐĂNG KÝ/HỦY HỌC PHẦN và thời hạn ĐÓNG HỌC PHÍ. Sinh viên xem thông báo trên các trang web sau:
►Trang cá nhân của sinh viên tại http://daotao.hutech.edu.vn/
hoặc wesite của phòng Đào tạo https://webdaotao.hutech.edu.vn/daotao/ 
hoặc wesite của phòng Tài chính https://www.hutech.edu.vn/taichinh

BƯỚC 02: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN
 • Sinh viên thực hiện đăng ký học phần theo hướng dẫn của Phòng Đào tạo tại trang http://daotao.hutech.edu.vn/
 • Trong thời gian đăng ký học phần sinh viên được phép đăng ký thêm hoặc hủy bớt học phần.
BƯỚC 03: ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN THÀNH CÔNG
 • Sau khi kết thúc thời hạn đăng ký học phần, Phòng Đào tạo sẽ lên danh sách các học phần thành công và thời khóa biểu trong học kỳ cho sinh viên.
 • Sinh viên xem học phần đăng ký thành công và học phí phải đóng tại trang http://daotao.hutech.edu.vn/
 • Lưu ý: sinh viên phải nộp học phí đúng theo thời hạn đã thông báo.
BƯỚC 04: ĐÓNG HỌC PHÍ
         
        
Toàn bộ học phí đóng qua ngân hàng không thu tiền mặt tại trường. Sinh viên có thể nộp học phí vào một trong các ngân hàng sau đây:

Danh sách tài khoản thu học phí
Đơn vị hưởng: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP. HCM
Số tài khoản          : 106 825 9999 tại Vietcombank - Chi nhánh Tân Sơn Nhất, TP HCM
Hoặc Số tài khoản : 303 600 888 tại ACB - Chi nhánh TP HCM

Hoặc Số tài khoản : 3151 000 109 9999 tại BIDV - Chi nhánh Phú Nhuận, TP HCM
Hoặc Số tài khoản : 1600 201058 790 tại Agribank - Chi nhánh Sài Gòn, TP HCM
Hoặc Số tài khoản : 112 000 005 193  tại Vietinbank - Chi nhánh 1, TP.HCM
Hoặc Số tài khoản : 119219 68127012 tại Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi, TP HCM
Hoặc Số tài khoản : 0601 800 900 99 tại Sacombank - Chi nhánh Trung Tâm, TP HCM
Nội dung dóng tiền: [HỌ TÊN SINH VIÊN][MÃ SỐ SINH VIÊN]


 Lưu ý trước khi đóng tiền

 • Dòng ‘NỘI DUNG” phải ghi đúng theo hướng dẫn. Trường hợp không ghi hoặc ghi sai MÃ SỐ SINH VIÊN thì việc cập nhật học phí sẽ không thành công, sinh viên vẫn bị báo nợ học phí.
 • Không nộp học phí tại máy ATM vì các giao dịch trên máy ATM không có dòng ghi nội dung nên không xác định được thông tin sinh viên, học phí không thể cập nhật, sinh viên bị báo nợ học phí.
 • Chứng từ ngân hàng (Giấy nộp tiền/Ủy nhiệm chi/màn hình giao dịch thành công) có giá trị tương đương với PHIẾU THU HỌC PHÍ. Sinh viên cần lưu giữ các “Chứng từ ngân hàng” làm bằng chứng đã nộp học phí để đối chiếu khi cần thiết.

Cập nhật học phí

 • Nhà trường sẽ cập nhật số tiền nhận được vào “Trang cá nhân” của sinh viên tại trang web http://daotao.hutech.edu.vn/.
 • Sau 2 ngày làm việc (kể từ ngày đóng tiền) sinh viên cần “đăng nhập” vào trang web http://daotao.hutech.edu.vn/ vào mục “XEM HỌC PHÍ” để kiểm tra tình trạng học phí. Trường hợp học phí đã nộp chưa được cập nhật hoặc số tiền ghi nhận không chính xác, sinh viên tải chứng từ đóng tiền lên trang http://hocvudientu.hutech.edu.vn/ để yêu cầu tra soát, đối chiếu.

BƯỚC 05 XEM THỜI KHOÁ BIỂU ĐI HỌC

 • Sau khi hết thời hạn đóng học phí, phòng đào tạo lên danh sách sinh viên đi học trong học kỳ (gồm sinh viên đã đóng đủ học phí và sinh viên có đơn gia hạn học phí được duyệt còn thời hạn). Các trường hợp còn lại phòng tài chính sẽ hủy đăng ký học phần, sinh viên không có tên trong danh sách học kỳ - SINH VIÊN KHÔNG CÓ THỜI KHÓA BIỂU đi học.

 • Trước ngày học kỳ bắt đầu, sinh viên đã đóng tiền nhưng không có Thời khóa biểu liên hệ phòng tài chính để yêu cầu đối chiếu lại học phí, điều chỉnh các sai sót trong quá trình đóng tiền. Sau khi được được ghi nhận và cập nhật học phí SINH VIÊN PHẢI TỰ MÌNH THỰC HIỆN KHÔI PHỤC HOẶC ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HỌC PHẦN với Phòng Đào tạo để có tên trong danh sách học kỳ (có lại thời khóa biểu) nếu như còn thời gian khôi phục hoặc đăng ký bổ sung.

BƯỚC 06 THEO DÕI HỌC PHÍ KHI HỌC KỲ BẮT ĐẦU

 • Sinh viên đi học theo thời khóa biểu được cung cấp trên trang cá nhân. Trường hợp không có thời khóa biểu do học phí sinh viên thực hiện lại Bước 05.
 • Giai đoạn này sinh viên chú ý:
Sinh viên không được hủy đăng ký học phần theo yêu cầu ngoại trừ các trường hợp đặc biệt;
Không hoàn lại học phí khi học kỳ bắt đầu;
Sinh viên được chấp thuận gia hạn học phí phải đóng tiền theo đơn gia hạn được duyệt. Trường hợp không đóng học phí đúng hạn mà không có phê duyệt gia hạn lại, sinh viên vẫn bị hủy đăng ký học phần hoặc không có tên trong danh sách thi học kỳ.

 
14600853
Các tin khác
Sinh viên HUTECH đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 từ 14/7 Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo đến sinh viên Đại học chính quy, Đại học liên thông, Đại học văn bằng hai về việc...
Đa dạng đề tài sáng tạo, tính thực tiễn cao được trình bày tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2023 Sáng ngày 23/6, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2023. Hội nghị năm nay thu...
PHIẾU XÁC NHẬN HỌC PHÍ Trường hợp sinh viên/học viên/Phụ huynh có nhu cầu xác nhận học phí để làm minh chứng đã đóng tiền, thanh toán hoặc hưởng các quyền lợi từ việc...
YÊU CẦU XUẤT HÓA ĐƠN THU HỌC PHÍ Trường hợp sinh viên/học viên/Phụ huynh có nhu cầu về Hóa đơn thu học phí để cung cấp cho các cơ quan theo yêu cầu thanh toán hoặc hưởng các quyền...
×