TIN TỨC - SỰ KIỆN
Sinh viên HUTECH đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 từ 14/7 Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo đến sinh viên Đại học chính quy, Đại học liên thông, Đại học văn bằng hai về việc...
Đa dạng đề tài sáng tạo, tính thực tiễn cao được trình bày tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2023 Sáng ngày 23/6, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2023. Hội nghị năm nay thu...
PHIẾU XÁC NHẬN HỌC PHÍ Trường hợp sinh viên/học viên/Phụ huynh có nhu cầu xác nhận học phí để làm minh chứng đã đóng tiền, thanh toán hoặc hưởng các quyền lợi từ việc...
YÊU CẦU XUẤT HÓA ĐƠN THU HỌC PHÍ Trường hợp sinh viên/học viên/Phụ huynh có nhu cầu về Hóa đơn thu học phí để cung cấp cho các cơ quan theo yêu cầu thanh toán hoặc hưởng các quyền...
QUY TRÌNH ĐÓNG HỌC PHÍ Để bắt đầu bước vào một học kỳ thành công sinh viên cần phải hoàn thành các thủ tục cơ bản tại trường gồm 6 bước sau đây:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×