HƯỚNG DẪN XEM HỌC PHÍ ĐÃ ĐÓNG

HƯỚNG DẪN XEM HỌC PHÍ ĐÃ ĐÓNG

Trường yêu cầu toàn bộ sinh viên đóng học phí qua ngân hàng, để cập nhật học phí đúng cho từng sinh viên, Phòng tài chính yêu cầu khi đòng tiền dòng nội dung phải ghi đúng: [HỌ TÊN SINH VIÊN][MÃ SỐ SINH VIÊN] và không nên đóng tiền qua máy ATM (vì khi giao dịch trên máy không có dòng để ghi nội dung). Sau khi đóng tiền qua ngân hàng, Phòng Tài chính sẽ cập nhật học phí sau 2-3 ngày làm việc, sinh viên xem học phí đã đóng trên trang http://daotao.hutech.edu.vn/, bằng cách sinh viên "ĐĂNG NHẬP" vào trang web, vào mục "XEM HỌC PHÍ".

Lưu ý: Nếu số tiền còn nợ có dấu trừ (ghi âm) nghĩa là sinh viên còn thừa tiền, ngược lại, là sinh viên còn nợ tiền.

Trường hợp đã đóng tiền nhưng học phí chưa cập nhật hoặc số tiền cập nhật chưa chính xác sinh viên phải xem lại chứng từ đóng tiền để xem DÒNG NỘI DUNG ĐÃ GHI ĐÚNG CHƯA ? nếu phát hiện sai thông tin khi đóng tiền thì thực hiện yêu cầu tra soát học phí với Phòng Tài Chính. Sau khi tra soát học phí thành công sinh viên phải đăng ký lại học phần nếu như học phần đã bị huỷ do nợ học phí.

KỂ TỪ NGÀY 17/07/2023 SINH VIÊN THỰC HIỆN TRA SOÁT HỌC PHÍ DO ĐÓNG TIỀN SAI THÔNG TIN tại website http://hocvudientu.hutech.edu.vn/
14611792
Các tin khác
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SAI THÔNG TIN KHI ĐÓNG HỌC PHÍ Kể từ ngày 17/07/2023 trở đi, Phòng tài chính chỉ nhận yêu cầu tra soát sai thông tin khi đóng học phí bằng hình thức trực tuyến, không nhận chứng...
NỘP ĐƠN GIA HẠN HỌC PHÍ ONLINE Để tạo điều điện thuận lợi cho sinh viên thực hiện một số thủ tục học vụ cần thiết theo chính sách học phí. Nhà trường đã triển khai khai hệ thống...
×