HỆ THỐNG HỌC VỤ ĐIỆN TỬ
HƯỚNG DẪN XEM HỌC PHÍ ĐÃ ĐÓNG Sinh viên đóng học phí qua ngân hàng, học phí sẽ được Phòng Tài Chính cập nhật sau 2-3 ngày làm việc
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SAI THÔNG TIN KHI ĐÓNG HỌC PHÍ Kể từ ngày 17/07/2023 trở đi, Phòng tài chính chỉ nhận yêu cầu tra soát sai thông tin khi đóng học phí bằng hình thức trực tuyến, không nhận chứng...
NỘP ĐƠN GIA HẠN HỌC PHÍ ONLINE Để tạo điều điện thuận lợi cho sinh viên thực hiện một số thủ tục học vụ cần thiết theo chính sách học phí. Nhà trường đã triển khai khai hệ thống...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×