HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SAI THÔNG TIN KHI ĐÓNG HỌC PHÍ

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SAI THÔNG TIN KHI ĐÓNG HỌC PHÍ
Trường yêu cầu toàn bộ sinh viên đóng học phí qua ngân hàng, để cập nhật học phí đúng cho từng sinh viên, Phòng tài chính yêu cầu khi đòng tiền dòng nội dung phải ghi đúng: [HỌ TÊN SINH VIÊN][MÃ SỐ SINH VIÊN] và không nên đóng tiền qua máy ATM (vì khi giao dịch trên máy không có dòng để ghi nội dung). Tuy nhiên, trong quá trình đóng tiền thường xảy ra sai sót như quên ghi MSSV, ghi sai MSSV, hoặc viên ngân hàng có thể ghi sai nội dung này….dẫn đến Trường không thể cập nhật số tiển đã đóng vào học phí, sinh viên vẫn bị ghi nợ học phí, hậu quả là bị huỷ học phần, sinh viên không có tên trong danh sách học kỳ.
Khi phát hiện ra sai sót, sinh viên thực hiện yêu cầu tra soát trực tuyến (online) thay vì phải gọi điện thoại hoặc lên phòng tài chính.
SINH VIÊN THỰC HIỆN TRA SOÁT HỌC PHÍ DO ĐÓNG TIỀN SAI THÔNG TIN tại website http://hocvudientu.hutech.edu.vn/
Bước 01: Sinh viên đăng nhập vào trang web trên, vào mục “PHẢN HỒI SAI SÓT HỌC PHÍ”, tải hình “Chứng từ đóng tiền” và ghi rõ nội dung yêu cầu tra soát.
Bước 02: Căn cứ vào nội dung và thông tin yêu cầu của sinh viên, Cán bộ Phòng Tài Chính sẽ kiểm tra thông tin và phản hồi cho sinh viên.
  • Nếu chấp thuận, Phòng tài chính sẽ cập nhật vào hệ thống, sau 2-3 ngày (kể từ ngày có thông tin chấp thuận) sinh viên kiểm tra tình trạng học phí tại trang web đào tạo tại Trang  http://daotao.hutech.edu.vn/ “vào mục xem học phí.
  • Trường hợp Phòng tài chính trả lợi không đồng ý, sinh viên kiểm tra nội dung phản hồi “Xem chi tiết” và thực hiện theo yêu cầu của cán bộ Phòng tài chính để tiếp tục tra soát thông tin đúng cho sinh viên.
Lứu ý: kể từ ngày 17/07/2023 trở đi, Phòng tài chính chỉ nhận yêu cầu tra soát sai thông tin khi đóng học phí TẠI ĐÂY, không nhận chứng từ trực tiếp tại phòng tài chính hoặc qua email.
 
--------
14611770
Các tin khác
HƯỚNG DẪN XEM HỌC PHÍ ĐÃ ĐÓNG Sinh viên đóng học phí qua ngân hàng, học phí sẽ được Phòng Tài Chính cập nhật sau 2-3 ngày làm việc
NỘP ĐƠN GIA HẠN HỌC PHÍ ONLINE Để tạo điều điện thuận lợi cho sinh viên thực hiện một số thủ tục học vụ cần thiết theo chính sách học phí. Nhà trường đã triển khai khai hệ thống...
×