YÊU CẦU XUẤT HÓA ĐƠN THU HỌC PHÍ

HƯỚNG DẪN
YÊU CẦU XUẤT HÓA ĐƠN HỌC PHÍ

Nhà trường thu học phí thông qua hệ thống ngân hàng, Chứng từ ngân hàng (Giấy nộp tiền/Ủy nhiệm chi/màn hình giao dịch điện tử thành công) có giá trị tương đương với PHIẾU THU HỌC PHÍ của Nhà trường. Sinh viên cần lưu giữ “Chứng từ ngân hàng” làm bằng chứng đã nộp học phí.

Trường hợp sinh viên/học viên/Phụ huynh có nhu cầu về Hóa đơn thu học phí để cung cấp cho các cơ quan theo yêu cầu thanh toán hoặc hưởng các quyền lợi từ việc đóng học phí. Học viên/sinh viên/phụ huynh yêu cầu Nhà trường xuất Hóa đơn thu học phí theo hướng dẫn sau:

BƯỚC 01
THÔNG TIN YÊU CẦU XUẤT HOA ĐƠN THU HỌC PHÍ
 
Học viên/sinh viên điền thông tin yêu cầu xuất hóa đơn nộp cho Phòng Tài Chính hoặc gửi thông tin vào hộp thư: taichinh@hutech.edu.vn kèm theo Chứng từ ngân hàng đóng tiền. Thông tin yêu cầu xuất hóa đơn như sau:
Trường hợp yêu cầu xuất hóa đơn cho cá nhân:
Họ và tên Học viên:………………………….Mã số sinh viên:……………………
Số điện thoại:……………………………..Email:………………………………....
Địa chỉ học viên:……………………………………………………………………
Nội dung xuất hóa đơn: Học phí học kỳ………….. năm………………………......
Số tiền đã đóng:……………………………ngày đóng tiền:……………………....
Chứng từ đóng tiền đính kèm:……………..……………………………………….
Trường hợp yêu cầu xuất hóa đơn theo thông tin của doanh nghiệp:
Họ và tên Học viên:………………………….Mã số sinh viên:……………………
Số điện thoại:……………………………..Email:………………………………....
Tên đơn vị:………………………………………………………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………
Mã số thuế đơn vị:………………………………………………………………….
Nội dung xuất hóa đơn: Học phí học kỳ………….. năm………………………......
Số tiền đã đóng:……………………………ngày đóng tiền:……………………....
Chứng từ đóng tiền đính kèm:……………..……………………………………….

BƯỚC 02
KIỂM TRA THÔNG TIN
 
Phòng tài chính tiếp nhận yêu cầu và tiến hành xuất Hóa đơn thu học phí cho sinh viên.
Hóa đơn thu học phí là Hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế được gửi qua hộp thư của sinh viên/học viên.
BƯỚC 03
CUNG CẤP HÓA ĐƠN THU HỌC PHÍ
 
Sau 5 ngày làm việc, sinh viên/học viên kiểm tra hộp thư của mình để nhận Hóa đơn Thu học phí do Nhà trường cung cấp.
 
LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH
 
Địa chỉ: Saigon Campus, A02.02 số 475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh, TP HCM
Số điện thoại: 028 5445 77 88
Emailtaichinh@hutech.edu.vn
 
 
Thời gian làm việc
Sáng thứ 2 đến thứ 7      : từ 07g30 đến 11g30
Chiều thứ 2 đến thứ 6     : từ 13g30 đến 16g30
Chiều thứ bảy và ngày chủ nhật: nghỉ.
14600988
Các tin khác
Sinh viên HUTECH đăng ký học phần, đóng học phí Học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 từ 14/7 Phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) thông báo đến sinh viên Đại học chính quy, Đại học liên thông, Đại học văn bằng hai về việc...
Đa dạng đề tài sáng tạo, tính thực tiễn cao được trình bày tại Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học năm 2023 Sáng ngày 23/6, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã tổ chức Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học (NCKH) năm 2023. Hội nghị năm nay thu...
PHIẾU XÁC NHẬN HỌC PHÍ Trường hợp sinh viên/học viên/Phụ huynh có nhu cầu xác nhận học phí để làm minh chứng đã đóng tiền, thanh toán hoặc hưởng các quyền lợi từ việc...
QUY TRÌNH ĐÓNG HỌC PHÍ Để bắt đầu bước vào một học kỳ thành công sinh viên cần phải hoàn thành các thủ tục cơ bản tại trường gồm 6 bước sau đây:
×