NỘP ĐƠN GIA HẠN HỌC PHÍ ONLINE

NỘP ĐƠN GIA HẠN HỌC PHÍ
THEO HÌNH THỨC ONLINE
 

1. Nộp đơn gia hạn học phí online tại trang http://nopdon.daotao.hutech.edu.vn/.

2. Sinh viên đăng nhập vào trang 
http://nopdon.daotao.hutech.edu.vn/vào Mục Đơn/Phiếu >> sau đó chọn Gia hạn học phí và tiến hành nộp đơn (upload đơn lên trang) chờ phệ duyệt của Phòng Tài Chính;

3. Phòng Tài Chính phản hồi (hẹn ngày trả lời/kết quả duyệt đơn) đơn qua trang này hoặc địa chỉ email của sinh viên (email sinh viên đã đăng ký trên trang "nộp đơn" này);

4. Trước khi thực hiện sinh viên cần đọc kỹ hướng dẫn và thông báo liên quan đến vấn đề gia hạn học phí của học kỳ hiện hành trên đường dẫn nêu trên.
 
14600871
Các tin khác
HƯỚNG DẪN XEM HỌC PHÍ ĐÃ ĐÓNG Sinh viên đóng học phí qua ngân hàng, học phí sẽ được Phòng Tài Chính cập nhật sau 2-3 ngày làm việc
HƯỚNG DẪN XỬ LÝ SAI THÔNG TIN KHI ĐÓNG HỌC PHÍ Kể từ ngày 17/07/2023 trở đi, Phòng tài chính chỉ nhận yêu cầu tra soát sai thông tin khi đóng học phí bằng hình thức trực tuyến, không nhận chứng...
×