CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG CHO SINH VIÊN TOÀN TRƯỜNG

QUY ĐỊNH
CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 825/QĐ-ĐKC ngày 28 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng)

I. HỌC BỔNG “HUTECH TÀI NĂNG”

1. Nguồn cấp học bổng: Cấp từ ngân sách hàng năm của Nhà trường theo đề xuất của Ban Giám hiệu và được Hội đồng quản trị phê duyệt.
2. Đối tượng: Tất cả các sinh viên của Trường bao gồm tất cả các bậc, hệ đào tạo (không xét đối với sinh viên năm cuối).
3. Điều kiện: Sinh viên có thành tích học tập xuất sắc xếp vị trí từ 1 đến 3 của mỗi khóa, đồng thời điểm trung bình năm học phải đạt từ 3.2/4.0 trở lên và có kết quả đánh giá rèn luyện đạo đức từ 80 điểm trở lên.
4. Số suất học bổng: Mỗi Khoa/Viện chọn 03 sinh viên của mỗi khóa có kết quả cao nhất theo 3 mức 1, 2, 3 xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp. Trong trường hợp có 2 sinh viên trở lên có cùng kết quả học tập thì xét dựa vào kết quả đánh giá rèn luyện đạo đức các học kỳ. Căn cứ vào quy mô SV của các Khoa/Viện, Hội đồng xét duyệt có thể đề xuất tăng hoặc giảm số suất học bổng Mức 3.
5. Giá trị học bổng:
  • Mức 1:  15.000.000 đ/năm học;
  • Mức 2:  10.000.000 đ/năm học;
  • Mức 3:    5.000.000 đ/năm học (Khoa lớn: 2-3 suất).
6. Đơn vị tổng hợp và đề xuất: Phòng Đào tạo - Khảo thí  phối hợp với các Khoa/Viện.

II. HỌC BỔNG “HUTECH VƯỢT KHÓ”
 
 
1. Nguồn cấp học bổng: Cấp từ “Quỹ khuyến học HUTECH”, được tài trợ bởi
Nhà trường, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
2. Đối tượng: Tất cả các sinh viên của Trường bao gồm tất cả các bậc, hệ đào tạo (không xét đối với sinh viên năm cuối).
3. Điều kiện: Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (được địa phương xác nhận) nhưng có tinh thần hiếu học, có điểm trung bình tích lũy từ 2.5/4.0 trở lên, điểm đánh giá rèn luyện đạo đức từ 80 điểm trở lên và được Hội đồng xét học bổng (gồm đại diện Ban Giám hiệu; đại diện Quỹ khuyến học; đại diện lãnh đạo Phòng Công tác Sinh viên, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên) thông qua sau khi xét từng trường hợp để xác định đúng đối tượng.
4. Số suất học bổng: tối đa 200 suất.
5. Giá trị học bổng: 5.000.000 đ/năm học.
6. Đơn vị tổng hợp và đề xuất: Phòng Công tác Sinh viên.
 
III. HỌC BỔNG “THỦ KHOA ĐẦU VÀO HUTECH”
 
 
1. Nguồn cấp học bổng: Cấp từ ngân sách hàng năm của Nhà trường theo đề xuất của Ban giám hiệu và được Hội đồng quản trị phê duyệt.
2. Đối tượng: Tất cả các thí sinh dự thi THPT Quốc gia xét tuyển Đại học chính quy hàng năm.
3. Điều kiện: Thí sinh có tổng điểm thi 3 môn >= 24 điểm và cao nhất trong tất cả các tổ hợp xét tuyển (không tính điểm ưu tiên, không tính hệ số).
4. Số suất học bổng: 1 suất.
5. Giá trị học bổng: 100.000.000 đ/suất.
5.1. Học bổng không trao bằng tiền mặt mà được chuyển vào tài khoản cá nhân của Sinh viên trên hệ thống quản lý của trường và được trừ dần vào các khoản học phí, lệ phí phát sinh trong toàn khóa học.
5.2. Cuối mỗi học kỳ, nếu sinh viên duy trì điểm trung bình đạt từ 2,5/4.0 trở lên thì sẽ được tiếp tục cấp học bổng; nếu điểm trung bình học kỳ thấp hơn 2,5/4.0 thì học bổng sẽ hết hiệu lực từ học kỳ tiếp theo.

6. Đơn vị tổng hợp và đề xuất: Phòng Đào tạo - Khảo thí.

IV. HỌC BỔNG TOÀN PHẦN “HUTECH THẮP SÁNG ƯỚC MƠ”
 
 
1. Nguồn cấp học bổng: Cấp trực tiếp từ nguồn tài trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thông qua “Quỹ khuyến học HUTECH”.
2. Đối tượng: Tất cả các thí sinh trúng tuyển vào Trường trong các kỳ thi tuyển sinh Đại học chính quy, các đợt xét tuyển hệ Kỹ sư/Cử nhân thực hành và tất cả các sinh viên đang theo học tại Trường có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
3. Điều kiện:
3.1. Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển trong các kỳ thi tuyển sinh: thí sinh có kết quả học tập 3 năm THPT đạt loại khá trở lên, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (nghèo khó, tàn tật, mồ côi,…) nộp hồ sơ xét cấp học bổng gồm:
Thư giới thiệu bản thân nêu rõ hoàn cảnh gia đình, mục tiêu học tập và lý do chọn HUTECH làm nơi thực hiện ước mơ (có xác nhận của chính quyền địa phương);
Thư giới thiệu của 01 giáo viên chủ nhiệm THPT về hoàn cảnh và năng lực học tập (có xác nhận của trường THPT);
Các hồ sơ chứng minh hoàn cảnh khác.
3.2. Đối với các sinh viên đang học tại Trường: sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (nghèo khó, tàn tật, mồ côi,…) nộp hồ sơ xét cấp học bổng gồm:
Thư giới thiệu bản thân nêu rõ hoàn cảnh gia đình và mục tiêu học tập (có xác nhận của chính quyền địa phương);
Thư giới thiệu của giáo viên chủ nhiệm hoặc cố vấn học tập về hoàn cảnh và năng lực học tập (có xác nhận của lãnh đạo Khoa/Viện);
Các hồ sơ chứng minh hoàn cảnh khác.
4. Số suất học bổng: Căn cứ dựa trên sự đề xuất và giới thiệu của “Quỹ khuyến học HUTECH”, các nhà tài trợ sẽ lựa chọn hồ sơ cấp học bổng và quyết định số lượng suất học bổng.
5. Giá trị học bổng: có thể bao gồm:
5.1. Học phí từng học kỳ, từng năm học hoặc trọn khóa học theo mức quy định hằng năm (không bao gồm học phí học lại và thi lại) được thanh toán trực tiếp cho Trường theo từng học kỳ;
5.2. Sinh hoạt phí hàng tháng trao trực tiếp cho sinh viên (do hội đồng hoặc nhà tài trợ cấp tùy theo hoàn cảnh và điều kiện);
5.3. Sinh viên được nhận học bổng phải đảm bảo điểm học tập từ mức trung bình trở lên. Nếu cuối học kỳ, kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên dưới trung bình thì sẽ không được tiếp tục nhận học bổng tài trợ.

6. Đơn vị tổng hợp và đề xuất: Phòng Công tác Sinh viên.
 
V. HỌC BỔNG “CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI HUTECH”
 
 
1. Nguồn cấp học bổng: Cấp từ ngân sách hàng năm của Nhà trường theo đề xuất của Ban giám hiệu và được Hội đồng quản trị phê duyệt.
2. Đối tượng: Sinh viên là cán bộ Đoàn, Hội cấp trường và cấp khoa được chia làm 3 nhóm:

  Nhóm I: Bí thư/Phó bí thư Đoàn trường; Chủ tịch/Phó chủ tịch Hội sinh viên Trường;
  
Nhóm II: Ủy viên Ban thường vụ Đoàn trường, Ủy viên Ban thư ký Hội sinh viên trường, Bí thư Đoàn khoa, Liên chi hội trưởng khoa;
  Nhóm III: Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường, Ủy viên Ban chấp hành Hội sinh viên trường, Phó bí thư Đoàn khoa, Liên chi hội phó khoa.
 * Ghi chú: đối với các sinh viên kiêm nhiệm nhiều chức vụ thuộc các nhóm khác nhau thì chỉ được xét ở 1 cấp cao nhất.
3. Điều kiện:
    Dựa trên kết quả do hội đồng xét, thành phần hội đồng gồm:
  • Đại diện lãnh đạo trường;
  • Đại diện lãnh đạo Phòng Công tác Sinh viên;
  • Thường trực Đoàn trường, thường trực Hội sinh viên trường.
    Kết quả xét được xếp loại cụ thể như sau:
  • Loại A: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (tối đa 20%);
  • Loại B: hoàn thành tốt nhiệm vụ;
  • Loại C: hoàn thành nhiệm vụ;
  • Loại D: không hoàn thành nhiệm vụ.
4. Giá trị học bổng:
 
Xếp loại
Nhóm
Mức học bổng (/năm học)
A B C D
I 12.000.000 đ 9.000.000 đ 6.000.000 đ 0
II 6.000.000 đ 5.000.000 đ 3.000.000 đ 0
III 4.000.000 đ 3.000.000 đ 2.000.000 đ 0
 
5. Đơn vị tổng hợp và đề xuất: Đoàn thanh niên – Hội sinh viên
 
CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT
14600892
Các tin khác
Chính sách học phí và học bổng tuyển sinh năm 2023 tại HUTECH HUTECH công bố chính sách học phí và học bổng đối với các bạn sinh viên tham gia xét tuyển và trúng tuyển đại học năm 2023.
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN KHÓA 2022 Sinh viên chính quy trúng tuyển vào HUTECH khóa 2022 được hưởng chính sách ưu đãi giảm 30% học phí trong toàn khóa học khi học các ngành: kỹ thuật...
HỌC BỔNG DÀNH CHO TÂN SINH VIÊN KHÓA 2022 Năm 2022, thí sinh trúng tuyển vào một số ngành sẽ được các doanh nghiệp đối tác của HUTECH tài trợ học bổng trị giá 30% học phí toàn khóa học và...
×