DANH MỤC TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
ĐÓNG HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK ĐÓNG HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK Sinh viên/Phụ huynh nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản học phí vào tài khoản của TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP....
ĐÓNG HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG TECHCOMBANK Toàn bộ sinh viên, học viên của tất cả các chương trình, bậc hệ đào tạo tại HUTECH phải đóng học phí qua ngân hàng – Không thu tiền mặt tại trường....
ĐÓNG HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG SACOMBANK Toàn bộ sinh viên, học viên của tất cả các chương trình, bậc hệ đào tạo tại HUTECH phải đóng học phí qua ngân hàng – Không thu tiền mặt tại trường....
ĐÓNG HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG ACB Toàn bộ sinh viên, học viên của tất cả các chương trình, bậc hệ đào tạo tại HUTECH phải đóng học phí qua ngân hàng – Không thu tiền mặt tại trường....
ĐÓNG HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG BIDV Toàn bộ sinh viên, học viên của tất cả các chương trình, bậc hệ đào tạo tại HUTECH phải đóng học phí qua ngân hàng – Không thu tiền mặt tại trường....
ĐÓNG HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG AGRIBANK Toàn bộ sinh viên, học viên của tất cả các chương trình, bậc hệ đào tạo tại HUTECH phải đóng học phí qua ngân hàng – Không thu tiền mặt tại trường....
ĐÓNG HỌC PHÍ QUA NGÂN HÀNG VIETINBANK Toàn bộ sinh viên, học viên của tất cả các chương trình, bậc hệ đào tạo tại HUTECH phải đóng học phí qua ngân hàng, không thu tiền mặt tại trường....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×