Đăng ký đồ án tốt nghiệp ngành Thiết kế đồ hoạ HK2 năm học 2023 - 2024

Sinh viên chưa đăng ký thực hiện ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ngành Thiết kế Đồ họa điền thông tin đầy đủ trước hạn quy định. Sau thời gian quy định Văn phòng khoa sẽ tiến hành chuyển danh sách đến phòng Đào tạo để xét duyệt và cập nhật thông tin học phí vào tài khoản sinh viên (Nếu sinh viên đáp ứng điều kiện thực hiện đồ án tốt nghiệp theo quy định của khoa)
 
Sinh viên đăng ký thực hiện đồ án tốt nghiệp với điều kiện như sau:
  1. Điểm trung bình tích luỹ > 2.0/4.0 
  2. Tổng số tín chỉ tích luỹ > 108 tín chỉ
  3. Không nợ 03 môn chuyên ngành: Minh hoạ, Đồ hoạ nhận diện thương hiệu, Đồ hoạ bao bì
(Thời gian chốt điểm TBTL và TCTL đến hết năm học 2022 - 2023)
 
Những sinh viên đã đăng ký sẽ không cần thực hiện việc đăng ký tại biểu mẫu này. 
Danh sách sinh viên đã đăng ký tại: Danh sách đã đăng ký đồ án tốt nghiệp
Sau ngày 17/12/2023 Văn phòng khoa sẽ tiến hành xem xét danh sách đăng ký đồ án để chuyển phòng Đào tạo. Khi có thông tin đóng học phí Văn phòng khoa sẽ thông báo đến sinh viên (Sinh viên sẽ đóng học phí cùng đợt đóng học phí HK2 năm học 2023 - 2024)
 
Mọi thông tin thắc mắc vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Truyền thông và Thiết kế
Phòng A-02.20 - 475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh
(028) 5445 4887
14614222
×