THÔNG BÁO NỘP BÀI CUỐI KỲ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH SẢN XUẤT PHIM K20

THÔNG BÁO NỘP BÀI CUỐI KỲ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH SẢN XUẤT PHIM K20.
Deadline: 18/12/2023 sinh viên nộp online
- File poster kích thước 60x80
- Poster đã in pp và dán formex dày 5mm(nộp ở văn phòng khoa phòng A-02.20)
- Trailer 30 giây (lưu tên file: tên phim-tên lớp- tên nhóm)
- Tên phim, tên nhóm, lớp, thể loại, logline.
Deadline: 20/12/2023
-Nộp phim bằng ổ cứng tại Khoa (thầy Tiến), định dạng nộp theo Proticols
-Film bắt buộc phải có intro
-Intro bao gồm logo trường, logo khoa, tên lớp, tên nhóm
-Tính luôn credits không được quá 15ph
SOUND:
· Bit depth: 24bits
· Frequency: 48khz
· Timecode Rate: 23.98
· F sampling rate: 48 khz
· 2 channels (stereo)
PICTURE:
· Frame Rate: 23.98 (hoặc 23.976/24, tùy software dùng để dựng và export)
· Resolution: Full HD, 2K, 4K
· Codec:
Nếu xuất MOV (format QuickTime): Apple Pro Res 422 HQ
Nếu xuất DCP (Wraptor DCP hoặc DCP-o-matic): JPEG/JPEG2000, flat screen,
· Field Order: Progressive
· Aspect: Square Pixel (1.0)
· Ratio: 16:9 (1.78:1)
Phim muốn sử dụng ratio 4:3 (pillarbox) hoặc 21:9 (letterbox) thì liên hệ cố vấn kỹ thuật để có thể lựa chọn thông số tối ưu.
· Colour: Rec.709; 203 (75% HLG, 58% PQ).
Các nhóm nộp trễ thời gian qui định khoa không hỗ trợ xử lý và công chiếu
14614327
×