[THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN CẤP LỚP HK1 2023-2024]

[THÔNG BÁO]
Trong tuần này (15-20/01/2024) ban cán sự lớp sẽ tiến hành đánh giá rèn luyện và công bố điểm rèn luyện HK1 23-24 CẤP LỚP từ 18/01-20/01. Sinh viên kiểm tra thông tin điểm rèn luyện tại trang cá nhân sinh viên trên hệ thống của Trường nếu có thắc mắc sẽ phản hồi ngay với Ban cán sự lớp về điểm rèn luyện. 
Các trường hợp Ban cán sự lớp không đánh giá rèn luyện cấp lớp trước ngày 18/01/2024 sinh viên liên hệ với Ban cán sự lớp và nếu trước ngày 20/01 Ban cán sự lớp không đánh giá cấp lớp thì báo ngay về văn phòng khoa để kiểm tra thông tin trước ngày 20/01. Sau ngày 20/01/2024 khoa sẽ tiến hành đánh giá rèn luyện CẤP KHOA cho đợt đánh giá rèn luyện HK1 2023-2024, sinh viên cần theo dõi điểm cấp lớp đã đánh giá đúng thực tế và trao đổi ngay với ban cán sự nếu thắc mắc điểm.


Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Văn phòng khoa Truyền thông và Thiết kế
(028) 5445 4887
Phòng A-02.20 475A Điện Biên Phủ, P. 25, Q. Bình Thạnh
14614927
×