LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA
LUYỆN THI CHỨNG CHỈ QUỐC GIA
 
Dành cho các học viên muốn tham gia kỳ thi CCQG trình độ A, B, C: CEF B1:

- Là chương trình luyện thi chứng chỉ quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt nam chứng nhận. Ưu thế vượt trội của chương trình này là cung cấp kiến thức và kỹ năng thi chứng chỉ A, B, C theo hướng cô đọng, tập trung  và sát thực tế. Học viên luyện thi CCQG A, B, C tại Trung tâm Ngoại ngữ HUTECH chỉ mất thowifgian luyện thi từ 1- 2 tháng. Chứng chỉ có giá trị sử dụng trên toàn quốc.


 
Trình độ Thời lượng Học phí
Level A 4 weeks 500.000 VNĐ
Level B 2 weeks 500.000 VNĐ
Level B 5 weeks 700.000VNĐ
Level B (đặc biệt) 7 weeks 1.000.000VNĐ
Level C 6 weeks 800.000 VNĐ
 

Dành cho các học viên muốn tham gia kỳ thi CCQG trình độ A, B, C: CEF B1:

- Là chương trình luyện thi chứng chỉ tương đương chuẩn B1 theo khung tham chiếu châu Âu CEF. Chương trình cung cấp đầy đủ kiến thức và 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết để tham gia kỳ thi CEF - B1. Chứng chỉ CEF B1 do Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) cấp.

         
Ôn lại kiến thức đã học và hướng dẫn các kỹ thuật làm bài cho các kỹ năng cơ bản trong tiếng Anh:
Trình độ Thời lượng Học phí
Level B1 2 weeks 500.000 VNĐ
Level B1 5 weeks 900.000 VNĐ
Level B1 (đặc biệt) 7 weeks 1.300.000VNĐ
 
14573528