Đào tạo dài hạn

An innovative solution to protect Vietnamese coastal riverbanks from floods and erosion

Một giải pháp sáng tạo để bảo vệ bờ sông/biển Việt Nam do ảnh hưởng lũ lụt và xói mòn

Loại can thiệp
Dự án TEAM

Thời lượng
01/01 - 31/12/2020

Người quảng bá Flemish Magd Abel Wahab
Nhà quảng bá địa phương Xuân Hùng Nguyễn
Tổ chức đối tác địa phương Universiteit Gent
truy cập www.ugent.be
Tổ chức đối tác địa phương Đại học Công nghệ Hồ Chí Minh
Các đối tác địa phương khác Đại học Công nghệ Đà Nẵng
                                 Đại học Kiến trúc Hồ Chí Minh
Ngân sách € 299,996

Do biến đổi khí hậu, mực nước biển Việt Nam liên tục tăng. Điều này dẫn đến bờ biển cực kỳ không ổn định, cũng như các bờ sông ven biển. Các nghiên cứu sơ bộ đã chỉ ra rằng một giải pháp có thể nằm trong việc sử dụng các cấu trúc ’thảm mà cấu thành từ các khối bê tông lồng vào nhau. Việt Nam có các chiến lược và dự án cụ thể để thích ứng với kịch bản biến đổi khí hậu toàn cầu ảnh hưởng đến nó. Các chiến lược này đề xuất việc xây dựng các công trình trên các sườn dốc gọi là dốc kè (RS), có thể được sử dụng để bảo vệ bờ biển Việt Nam chống lũ lụt và xói mòn. Dự án này sẽ điều tra việc sử dụng các kỹ thuật số tiên tiến để đánh giá và dự đoán khả năng chịu lực của các cấu trúc này. Chúng tôi sẽ phân tích lại tất cả các loại cấu trúc RS hiện có bằng cách sử dụng các kỹ thuật tính toán tiên tiến bao gồm cả mô phỏng máy tính mới và phần mềm cập nhật. Hơn nữa, chúng tôi sẽ chứng minh những lợi thế lớn của việc sử dụng các phương pháp này và đề xuất các giải pháp thiết kế lại các cấu trúc đó với chi phí thấp.

  

Thực hành tốt nhất về môi trường và tối ưu hóa trong việc bẻ gãy thủy lực để phát triển khí / dầu đá phiến


Điều phối viên dự án: Giáo sư Tiến sĩ-Ing. Timon Rabczuk (Bauingenieurwesen, Acadut für Strukturmechanik Mod Muffung und Simulation Mechanik)


Nghiên cứu này tập hợp chuyên môn bổ sung của các thành viên tập đoàn của chúng tôi để hiểu rõ hơn về vật lý trong nứt vỡ thủy lực (HF) với mục tiêu cuối cùng là tối ưu hóa thực hành HF và đánh giá các rủi ro môi trường liên quan đến HF. Điều này đòi hỏi phải phát triển và triển khai các mô hình đáng tin cậy cho HF, các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và dữ liệu tại chỗ để xác nhận các mô hình này. Chuyên môn chính trong tập đoàn của chúng tôi là về mô hình hóa và mô phỏng HF và tất cả các đối tác tham gia theo đuổi các phương pháp tính toán khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có một số đối tác trong tập đoàn của chúng tôi tập trung vào các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm quy mô và một công ty có thể cung cấp dữ liệu tại chỗ.

Việc lựa chọn mô hình tốt nhất cho HF vẫn là một câu hỏi mở và nghiên cứu này hứa hẹn sẽ định lượng được sự không chắc chắn trong từng mô hình và cuối cùng đưa ra hướng dẫn cách chọn mô hình tốt nhất đối với tham số đầu ra cụ thể.

Thời lượng:
01.01.2017-31.12.2020


Chương trình dự án:
H2020-MSCA-RISE 2016
Trao đổi nhân viên nghiên cứu và sáng tạo Marie Sklodowska-Curie (RISE)


Cơ quan:
Dự án do EC tài trợ này có sự tham gia của sáu đối tác châu Âu và bốn đối tác quốc tế, từ học viện và ngành công nghiệp.


Những mục tiêu:
Mục tiêu cuối cùng là sử dụng các mô hình này để trả lời một số câu hỏi cấp thiết liên quan đến rủi ro môi trường của các hoạt động HF, bao gồm

- HF tương tác với các vết nứt tự nhiên giao nhau với đường nối đá phiến như thế nào?
- Mạng lưới gãy xương từ giai đoạn điều trị HF trước đó ảnh hưởng đến sự phát triển mạng lưới gãy xương như thế nào trong các giai đoạn thành công, liền kề?
- Những yêu cầu để hạn chế gãy xương từ việc truyền sang các lớp đá nhốt liền kề là gì? Mục tiêu trao đổi và đào tạo là:
- Tăng cường đào tạo liên ngành và liên ngành của ER và ESR về Khoa học tính toán, Kỹ thuật địa chất khai thác, Cơ học địa chất, Mô hình hóa và mô phỏng
- Tăng cường, định lượng và định tính, tiềm năng của con người trong nghiên cứu và công nghệ ở Châu Âu
- Nâng cao sự đóng góp khoa học của các nhà nghiên cứu nữ trong lĩnh vực này do nam giới thống trị
- Tạo ra sự phối hợp với các dự án khác của EU
- Cho phép và hỗ trợ tất cả các ESR / ER để giữ liên lạc với cộng đồng quốc tế theo nghĩa đào tạo và chuyển giao kiến ​​thức

14575102

Các tin khác