Cựu sinh viên HUTECH thăm và hỗ trợ chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 2014

MỜI CÁC ANH CHỊ XEM HÌNH. HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH University" BÊN DƯỚI ĐỂ XEM VÀ DOWNLOAD ẢNH !

CẢM ƠN....