Hội nghị Cựu sinh viên HUTECH năm 2014

MỜI CÁC ANH CHỊ  VÀO XEM HÌNH. HÃY CLICK CHUỘT VÀO LOGO "HUTECH University" BÊN DƯỚI ĐỂ XEM VÀ DOWNLOAD ẢNH !

CẢM ƠN....