[BM] - Đánh giá Cán bộ Đoàn - Hội 2017 - 2018
Biểu mẫu
ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ ĐOÀN HỘI 2017 - 2018
Thành phần yêu cầu được đánh giá:
1/ Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký HSV trường (có thời gian công tác trong NH: 2017 - 2018)
2/ Ban Chấp hành Đoàn trường, Ban Chấp hành HSV trường (có thời gian công tác trong NH: 2017 - 2018)
3/ Thường trực Đoàn (Bí thư, Phó Bí thư), thường trực Liên Chi Hội (LCH trưởng, LCH Phó) - có thời gian công tác trong NH: 2017 - 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Các Đồng chí thuộc thành phần phía trên yêu cầu hoàn thành Đánh giá và báo cáo trong Buổi Kiểm tra cơ sở Đoàn đơn vị mình.
*MỌI CHI TIẾT THẮC MẮC:
Đ/c Nguyễn Gia Huy - Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Đoàn trường
- Email: ng.huy@hutech.edu.vn - SĐT: 0918.953.840
14570178

Các tin khác