THÔNG BÁO
[SƠ ĐỒ CHỖ NGỒI] Lễ Tuyên dương "Sinh viên 5 tốt", "Lớp học Tiên tiến", NCKH LỄ KỶ NIỆM 69 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG SINH VIÊN - HỘI SINH VIỆT NAM TUYÊN DƯƠNG "SINH VIÊN 5 TỐT", "LỚP HỌC TIÊN TIẾN" Năm học 2017 - 2018 - Thời gian: 13g00 Thứ 6 ngày 04/01/2019 tại Hội trường A-08.20...
Kết quả Lớp Cảm tình Đoàn đợt 1 năm học 2018 - 2019 (Ngày 28/10/2018) THÔNG BÁO Kết quả Lớp Cảm tình Đoàn đợt 1 năm học 2018 - 2019   Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lớp Cảm tình Đoàn đợt 1, năm học 2018 - 2019 vào ngày 28/10/2018. Nay Đoàn...
TB - Tổ chức Lớp phát triển Đoàn viên đợt 1, năm học 2018 - 2019 Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; đồng thời nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của...
[Kết quả Đánh giá từ BTV,BTK] Đánh giá Cán bộ Đoàn - Hội (Năm học 2017 - 2018) ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ ĐOÀN HỘI NĂM HỌC 2017 - 2018 Kết quả Đánh giá từ BTV Đoàn trường - BTK HSV Trường Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký HSV Trường tổ chức Họp Đánh giá xếp loại Cán bộ Đoàn - Hội năm học...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC