THÔNG BÁO
Kết quả Lớp Cảm tình Đoàn đợt 1 năm học 2018 - 2019 (Ngày 28/10/2018) THÔNG BÁO Kết quả Lớp Cảm tình Đoàn đợt 1 năm học 2018 - 2019   Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lớp Cảm tình Đoàn đợt 1, năm học 2018 - 2019 vào ngày 28/10/2018. Nay Đoàn...
TB - Tổ chức Lớp phát triển Đoàn viên đợt 1, năm học 2018 - 2019 Nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; đồng thời nâng cao nhận thức về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, về ý nghĩa vinh dự của...
[Kết quả Đánh giá từ BTV,BTK] Đánh giá Cán bộ Đoàn - Hội (Năm học 2017 - 2018) ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ ĐOÀN HỘI NĂM HỌC 2017 - 2018 Kết quả Đánh giá từ BTV Đoàn trường - BTK HSV Trường Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường, Ban Thư ký HSV Trường tổ chức Họp Đánh giá xếp loại Cán bộ Đoàn - Hội năm học...
[Lịch thi + Danh sách] - Khóa Anh văn B1 dành cho SV5T CẬP NHẬT PHÒNG THI TRÊN WEBSITE VIỆN ĐÀO TẠO NGHỀ NGHIỆP HUTECH Từ 05/07/2018 http://xemdiem.hutech.edu.vn/TraCuuLichThiChungChiNgoaiNgu.htm * MỌI CHI TIẾT THẮC MẮC: Đ/c Nguyễn Gia Huy - P.Bí Thư Đoàn...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC