THÔNG BÁO
Kết quả Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 năm học 2018 - 2019 (Ngày 17/3/2019) THÔNG BÁO Kết quả Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 năm học 2018 - 2019 Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2, năm học 2018 - 2019 vào ngày 17/3/2019. Nay Đoàn trường thông...
HUTECH Xét trao học bổng Sinh viên dân tộc năm 2019 Nhằm khích lệ và động viên tinh thần học tập đối với các sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập tại Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố tổ chức trao học bổng...
Thông báo Kiểm tra cơ sở Đoàn HK2, NH: 2018 - 2019 Nhằm nắm bắt tình hình công tác triển khai hoạt động Học kỳ II, tiến trình thực hiện các phong trào chương trình lớn của Nhà trường, rà soát đánh giá công tác nhân sự tại các cơ sở tiến đến Đại hội Đoàn trường, qua đó...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC