ĐOÀN THANH NIÊN - THÔNG BÁO NĂM 2021-2022
Tổ chức Lớp ôn luyện và thi cấp chứng nhận Tiếng Anh tương đương trình độ CEF (B1) dành riêng cho Nguồn Sinh viên đăng ký SV5T Bồi dưỡng kỹ năng Tiếng Anh tương đương trình độ CEF (B1) cho đối tượng là sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp trong năm học...
Phát động Cuộc thi: Vẽ HUTECH vẽ tương lai với Chủ đề "Tuổi trẻ HUTECH - Tự hào 27 năm hào hùng" Nhằm hướng đến 27 năm thành lập trường ĐH Công Nghệ TP.HCM (26/4/1995 - 26/4/2022). Đoàn trường tổ chức cuộc thi "Vẽ HUTECH vẽ tương lai" với chủ đề “ Tuổi trẻ HUTECH - Tự hào 27 năm hào hùng". Cuộc thi...
Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 2 năm học 2021 - 2022 (Ngày 13/03/2022) THÔNG BÁO Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 2 năm học 2021 - 2022 Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 2, năm học 2021 - 2022 vào ngày...
[THÔNG BÁO] THU ĐOÀN PHÍ NĂM HỌC 2021 - 2022 THÔNG BÁO V/v thu Đoàn phí năm học 2021 – 2022          Thực hiện theo Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; căn cứ Hướng dẫn số...
THỦ TỤC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN Thủ tục kết nạp Đoàn viên gồm: 1. Kết quả hoàn thành Lớp Cảm tình Đoàn; 2. Giấy đảm bảo (giới thiệu) vào Đoàn (biểu mẫu đính kèm); 3. Biên bản họp Chi Đoàn (biểu mẫu đính kèm); 4. Sổ Đoàn viên (ghi rõ...
[THÔNG BÁO] Thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên Khóa 2016 và 2017 THÔNG BÁO V/v thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên khóa 2016 và 2017 (Thông báo này không dành cho khóa 2017 các ngành Dược, Xây Dựng, Kiến trúc) Mọi thắc mắc liên...
Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 1 năm học 2021 - 2022 (Ngày 23/10/2021) THÔNG BÁO Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 1 năm học 2021 - 2022 Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 1, năm học 2021 - 2022 vào ngày 23/10/2021....
Đoàn trường đánh giá chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn I, Mục đích, yêu cầu - Đánh giá đúng chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn để các cấp bộ Đoàn đề ra giải pháp thiết thực nâng cao chất lượng đoàn viên và tổ chức cơ sở Đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×