ĐOÀN THANH NIÊN - THÔNG BÁO NĂM 2021-2022
[THÔNG BÁO] Thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên Khóa 2016 và 2017 THÔNG BÁO V/v thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên khóa 2016 và 2017 (Thông báo này không dành cho khóa 2017 các ngành Dược, Xây Dựng, Kiến trúc)Mọi thắc mắc liên...
Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 1 năm học 2021 - 2022 (Ngày 23/10/2021) THÔNG BÁO Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 1 năm học 2021 - 2022Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lớp Phát triển Đoàn viên Đợt 1, năm học 2021 - 2022 vào ngày 23/10/2021....
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC