[THÔNG BÁO] Thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên Khóa 2017 và 2018

THÔNG BÁO
V/v thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên khóa 2017 và 2018

(Thông báo này không dành cho khóa 2018 các ngành Dược, Xây Dựng, Kiến trúc)
[THÔNG BÁO] Thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên Khóa 2017 và 2018 12
[THÔNG BÁO] Thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên Khóa 2017 và 2018 14
[THÔNG BÁO] Thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên Khóa 2017 và 2018 16

Mọi thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ:
Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên (A-01.01)
SĐT: 028.3512 0293
Email: doanthanhnien@hutech.edu.vn
14608520
Đính kèm: