SINH VIÊN 5 TỐT
Kết quả thẩm định Hồ sơ Sinh Viên 5 Tốt cấp Trường năm học 2021 - 2022 Phong trào Sinh Viên 5 Tốt với các tiêu chuẩn phấn đấu để trở thành công dân lý tưởng luôn nhận được sự ủng hộ tích cực từ đông đảo sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Trong năm học 2021-2022, Nhà...
Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học HUTECH 2022 Bản mềm Kỷ yếu Hội nghị Sinh viên NCKH HUTECH 2022, Kỷ yếu được sử dụng làm minh chứng xét Sinh viên 5 tốt và các hoạt động có liên quan
HUTECH tiếp tục dẫn đầu toàn Thành lần thứ 5 về số lượng “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành Theo kết quả mới nhất, Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đã xuất sắc dẫn đầu toàn Thành về số lượng cá nhân và tập thể “Sinh viên 5 tốt” lần thứ 5. Thành tích này đã được HUTECH giữ vững liên tục trong các năm...
[Kết quả thẩm định] Hồ sơ Sinh Viên 5 Tốt cấp Trường NH: 2020 - 2021 File Danh sách Tổng hợp trong File đính kèm bên dưới               Căn cứ Kết quả thẩm định Hồ sơ SV5T ngày 11/10/2021 của HSV Trường, các bạn Sinh viên có phản hồi, bổ...
Tiếp nhận hồ sơ bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2020 - 2021 Theo đó, sinh viên có hồ sơ đạt “Sinh viên 5 tốt” cấp Khoa/Viện đều đủ điều kiện để tham gia bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường. Các bạn sinh viên có nguyện vọng được bình chọn, xem xét cần chuẩn bị minh chứng,...
Kỷ yếu Tham luận NCKH Sinh viên 2021 (Bản Online) Các bạn Sinh viên truy cập vào Kỷ yếu NCKH qua Link: TẠI ĐÂY * Đề hoàn thiện minh chứng nộp xét Hồ sơ SV5T, các bạn thực hiện: B1: Truy cập Link Kỷ yếu NCKH Online B2: Chụp Ảnh Màn hình Bài báo mà cá nhân tham gia...
[Xuân Tình Nguyện HUTECH 2019] Nhận ngay Giấy Chứng nhận cấp trường nhé! CHIẾN SĨ XUÂN TÌNH NGUYỆN HUTECH 2019 Nhận GIẤY CHỨNG NHẬN Cấp Trường Tại Văn Phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên từ 19/08 đến 31/08/2019 (Danh sách đính kèm)
[Lớp Anh Văn B1 SV5T] THỜI KHÓA BIỂU + DANH SÁCH LỚP LỚP ÔN TẬP VÀ THI CẤP CHỨNG CHỈ ANH VĂN B1 Lớp ưu đãi đặc biệt cho các bạn Đăng ký SV5T các cấp 2018 - 2019 Tổng cộng 10 Lớp (File chi tiết đính kèm) I/ THỜI GIAN HỌC, THI: - Toàn bộ Học viên được...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC