Giới thiệu về Hội Sinh viên trường

1. Quá trình thành lập:

Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội thành lập vào ngày 06/01/2001, được Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam công nhận tổ chức Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 27/QĐTƯHSV ngày 26 tháng 02 năm 2002.

2. Chức năng nhiệm vụ:

Tổ chức Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức Hội Sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, với chức năng và nhiệm của một tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong trường đại học được quy định trong Điều lệ Hội Sinh Viên Việt Nam, đồng thời gắn với những nhiệm vụ cụ thể do Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà Trường chỉ đạo. Chức năng nhiệm vụ của Hội Sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện qua các nhiệm vụ chính sau:

+Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng Nhà trường vững mạnh.

+Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.

+Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.

+Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

3. Thành tích khen thưởng:
Sau 15 thành lập và phát triển, Hội Sinh viên Trường luôn giữ vững danh hiệu Đơn vị Xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên thành phố, liên tục được UBND TP.Hồ Chí Minh công nhận là Tập thể lao động xuất sắc và tặng Bằng khen vì đã góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố, liên tục được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng cờ thi đua và bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

+ Liên tục các năm học 2007 – 2008, 2008 – 2009, 2009 – 2010, 2010 - 2011, 2011 - 2012, 2012 - 2013 được Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh công nhận Tập thể lao động xuất sắc (Số 2559/QĐ-UBND, ngày 16/06/2008; Số 3156/QĐ-UBND, ngày 26/06/2009; Số 2562/QĐ-UBND, ngày 11/6/2010).

+ Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên nhiệm kỳ III (2005 – 2010) góp phần tích cực trong phong trào thi đua của Thành phố (QĐ số 41/QĐUB, ngày 07/01/2010).

+ Năm 2008 được Trung ương Hội Sinh viên tặng cờ thi đua xuất sắc (QĐ số 83/QĐTƯHSV, ngày 06/11/2008).

+ Liên tục các năm học từ 2004 - 2005 đến nay luôn được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Ngoài ra, phong trào “Sinh viên 5 tốt” (là danh hiệu của Hội sinh viên các cấp trao tặng cho những sinh viên có thành tích học tập và rèn luyện toàn diện, là danh hiệu cao quý mà toàn thể sinh viên Việt Nam luôn nỗ lực phấn đấu để đạt được và là hành trang thiết thực để sinh viên đến gần hơn với nhà tuyển dụng sau khi ra trường) do Hội Sinh viên Trường chủ trì triển khai đã đạt được nhiều thành tích đáng tự hào:
Năm học 2015 – 2016: đạt 06 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương
Năm học 2016 – 2017: đạt 32 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương
Năm học 2017 – 2018: đạt 86 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, đứng đầu cả nước
Năm học 2018 – 2019: HUTECH vinh dự có 91 Cá nhân và 03 Tập thể đạt Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” Cấp Thành/Trung ương, năm thứ 2 liên tiếp đứng đầu cả nước.
Năm học 2019 - 2020, sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tiếp tục ghi dấu ấn đặc biệt với thành tích:

  • 56/198 cá nhân "Sinh viên 5 tốt" (chiếm 28,2%) và 04/24 tập thể "Sinh viên 5 tốt" (chiếm 16,6%) cấp Trung ương
  • 137/244 cá nhân "Sinh viên 5 tốt" (chiếm 56,2%) và 04/05 tập thể “Sinh viên 5 tốt” (chiếm 80%) cấp Thành
  • 344 cá nhân "Sinh viên 5 tốt"  cấp Trường

 

144575
×