ĐOÀN THANH NIÊN - THÔNG BÁO NĂM 2020-2021
[THÔNG BÁO] Nhắc nhở chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên Khóa 2015 và 2016 THÔNG BÁO V/v nhắc nhở chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên khóa 2015 và 2016 (Thông báo này không dành cho khóa 2016 các ngành Dược, Xây Dựng, Kiến trúc)  Mọi thắc mắc liên quan xin vui...
Kết quả Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 năm học 2019 - 2020 (Ngày 22/3/2020) THÔNG BÁO Kết quả Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2 năm học 2020 - 2021Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lớp Cảm tình Đoàn đợt 2, năm học 2020 - 2021 vào ngày 22/3/2020. Nay Đoàn trường...
Sân Bóng HUTECH - Hướng dẫn Đăng ký và Sinh hoạt Thật tuyệt vời khi sinh viên HUTECH tiếp tục có thêm một địa chỉ mới để nâng cao sức khỏe - vốn tài sản quý giá của bản thân, qua đó phát triển toàn diện, đúng như triết lý giáo dục mà HUTECH đã và đang hướng đến...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC