ĐOÀN THANH NIÊN - THÔNG BÁO NĂM 2020-2021
Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên đợt 2 năm học 2020 - 2021 (Ngày 21/3/2021) THÔNG BÁO Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên đợt 2 năm học 2020 - 2021 Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lớp Phát triển Đoàn viên đợt 2, năm học 2020 - 2021 vào ngày 2021. Nay...
Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên đợt 1 năm học 2020 - 2021 (Ngày 22/11/2020) THÔNG BÁO Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên đợt 1 năm học 2020 - 2021 Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lớp Phát triển Đoàn viên đợt 1, năm học 2020 - 2021 vào ngày 22/11/2020. Nay...
TB V/v Đăng ký tham gia cuộc thi MISS HUTECH 2021 THÔNG BÁO V/v Đăng ký tham gia cuộc thi Miss HUTECH 2021 ___________________ Nhằm đẩy mạnh các hoạt động phong trào, tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện cho đoàn viên,...
TB V/v Tổ chức Lớp cảm tình Đảng đợt 1 năm học 2020 - 2021 THÔNG BÁO V/v Giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng Đợt 1 năm học 2020 – 2021 ___________________   Thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường về việc đẩy mạnh công tác...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC