TB V/v Tổ chức Lớp cảm tình Đảng đợt 1 năm học 2020 - 2021
THÔNG BÁO
V/v Giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng
Đợt 1 năm học 2020 – 2021
___________________
 
Thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường về việc đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên trong Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo đến các cơ sở Đoàn giới thiệu Đoàn viên ưu tú tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau :
1. Đối với Chi Đoàn:
Ban Chấp hành Chi đoàn tiến hành họp Chi đoàn bầu chọn Đoàn viên ưu tú tham gia lớp Đối tượng kết nạp Đảng đợt 1 năm học 2019 – 2020, lập danh sách và gửi về Đoàn khoa/viện các đoàn viên, thanh niên đầy đủ các tiêu chuẩn sau:
a. Đối với đoàn viên là sinh viên:
- Là đoàn viên có kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên đạt xuất sắc (Căn cứ vào kết quả đánh giá chất lượng đoàn viên năm học 2019 – 2020).
- Có điểm trung bình học kỳ gần nhất hoặc điểm tích lũy từ 2.5/4 trở lên (đối với học chế tín chỉ) hoặc 6.5/10 trở lên (đối với sinh viên Viện Đào tạo nghề nghiệp).
- Có điểm rèn luyện học kỳ gần nhất từ 80 điểm trở lên.
- Có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của Đảng và có lý lịch bản thân, gia đình rõ ràng.
b. Đối với đoàn viên là cán bộ, giảng viên: Là đoàn viên xuất sắc và được Nhà trường đánh giá là lao động tiên tiến, danh sách giới thiệu phải có ý kiến của lãnh đạo đơn vị và các Chi bộ liên quan.
c. Đối tượng cần quan tâm: cần quan tâm những đồng chí đang tham gia BCH BCH Đoàn Trường, BCH Hội SV Trường, BCH Đoàn các khoa/viện, BCH Liên Chi Hội SV các khoa/viện và CB, GV, NV trẻ, cán bộ Đoàn – Hội các cấp, Đoàn viên ưu tú các cấp, các sinh viên đã đạt hoặc đang đăng ký phấn đấu thành SV5T, các thành viên tích cực thuộc các lớp đã đạt hoặc đang đăng ký phấn đấu để đạt danh hiệu “Tập thể sinh viên tiên tiến”.
2. Đối với Đoàn khoa/viện:
Ban Chấp hành các Đoàn khoa/viện triển khai việc bình chọn đoàn viên ưu tú tham gia lớp Cảm tình Đảng đến tất cả các Chi đoàn, đoàn viên.
BCH Đoàn khoa/viện tiến hành xét duyệt và tổng hợp danh sách (theo mẫu) có xác nhận của Ban Chủ nhiệm khoa/viện và Chi bộ liên quan gửi về văn phòng Đoàn trường bằng văn bản và tập tin điện tử theo địa chỉ: doanthanhnien@hutech.edu.vn
3. Tiến độ thực hiện:
- Hạn chót các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn trường nộp danh sách Đoàn viên ưu tú tham gia học Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng bằng văn bản có chữ ký đầy đủ về văn phòng Đoàn trường trước 11g30 ngày 31/10/2020.
- Thời gian tổ chức Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt 1 năm học 2020 – 2021 sẽ diễn ra vào 02 ngày, từ ngày 21/11/2020 đến ngày 22/11/2020 (Buổi sáng: Từ 7g30 đến 11g00; Buổi chiều: Từ 13g30 đến 16g30).
Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các Chi đoàn, Đoàn khoa/viện thực hiện nghiêm túc tinh thần thông báo.
14586381