Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên đợt 1 năm học 2020 - 2021 (Ngày 22/11/2020)

THÔNG BÁO
Kết quả Lớp Phát triển Đoàn viên đợt 1 năm học 2020 - 2021

Vừa qua, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Lớp Phát triển Đoàn viên đợt 1, năm học 2020 - 2021 vào ngày 22/11/2020. Nay Đoàn trường thông báo đến các Đoàn khoa/viện, các Chi Đoàn và Cảm tình Đoàn kết quả của lớp học cụ thể như sau:

1. Kết quả lớp học: (xem file đính kèm)

2. Thời gian nộp hồ sơ xét kết nạp Đoàn viên:

  • ​Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18/12/2020.

  • ​Hồ sơ kết nạp gồm: Sổ Đoàn viên (mua tại các nhà sách), Giấy giới thiệu và Biên bản họp Chi Đoàn (tải tại link: https://www.hutech.edu.vn/doantn/thu-vien-tai-lieu/14578211-thu-tuc-ket-nap-doan-vien).
  • ​​Nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Đoàn trường (Ô số 7 phòng A01.02, trụ sở 475A Trường ĐH Công Nghệ TP.HCM)

14588729