Cơ cấu tổ chức

Nhiệm kỳ 2019 - 2022, cơ cấu tổ chức của Đoàn trường Đại học Công Nghệ TP.HCM bao gồm 19 cơ sở Đoàn khoa/viện trực thuộc và 03 chi đoàn trực thuộc:

I. CÁC CƠ SỞ ĐOÀN KHOA/VIỆN:

1. Đoàn khoa Công nghệ thông tin
2. Đoàn khoa Dược
3. Đoàn khoa Hệ thống thông tin quản lý
4. Đoàn khoa Luật
5. Đoàn khoa Kiến trúc - Mỹ thuật
6. Đoàn khoa Nhật Bản Học
7. Đoàn khoa Quản trị kinh doanh
8. Đoàn khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn
9. Đoàn khoa Tài chính - Thương mại
10. Đoàn khoa Tiếng Anh
11. Đoàn khoa Truyền thông - Thiết kế
12. Đoàn khoa Xây dựng
13. Đoàn viện Công nghệ Việt - Nhật
14. Đoàn viện Công nghệ Việt - Hàn
15. Đoàn viện Khoa học Xã hội & Nhân văn
16. Đoàn viện Khoa học ứng dụng HUTECH
17. Đoàn viện Kỹ thuật HUTECH
18. Đoàn viện Đào tạo quốc tế
19. Đoàn viện Đào tạo nghề nghiệp

II. CÁC CHI ĐOÀN CƠ SỞ:

1. Chi Đoàn Cán bộ
2. Chi Đoàn Giảng viên
3. Chi Đoàn Văn phòng
 

144574
×