Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Đoàn trường Đại học Công Nghệ TP.HCM bao gồm ban chấp hành Đoàn trường, 9 Đoàn khoa cơ sở, 02 chi đoàn trực thuộc:

I. CÁC ĐOÀN KHOA CƠ SỞ:

1. ĐOÀN KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

2. ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ SINH HỌC - THỰC PHẨM - MÔI TRƯỜNG

3. ĐOÀN KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

4. ĐOÀN KHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

5. ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

6. ĐOÀN KHOA XÂY DỰNG

7. ĐOÀN KHOA KIẾN TRÚC- MỸ THUẬT

8. ĐOÀN KHOA NGOẠI NGỮ

9. ĐOÀN KHOA CAO ĐẲNG THỰC HÀNH

II. CÁC CHI ĐOÀN CƠ SỞ TRỰC THUỘC

1. CHI ĐOÀN CÁN BỘ

2. CHI ĐOÀN GIẢNG VIÊN

III. 5 BAN HOẠT ĐỘNG

1. BAN TUYÊN GIÁO

2. BAN VĂN PHÒNG

3. BAN KIỂM TRA

4. BAN HOẠT ĐỘNG

5. BAN HỌC TẬP VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

0