THỦ TỤC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN

THỦ TỤC KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN 2
Thủ tục kết nạp Đoàn viên gồm:
1. Kết quả hoàn thành Lớp Cảm tình Đoàn
2. Giấy đảm bảo (giới thiệu) vào Đoàn (biểu mẫu đính kèm)
3. Biên bản họp Chi Đoàn (biểu mẫu đính kèm)
4. Sổ Đoàn viên (ghi rõ phần thông tin và Đơn xin vào Đoàn)
=> Tất cả hồ sơ trên sinh viên liên hệ nộp về VP Đoàn trường để tiến hành Kết nạp

Kết quả của Lớp Cảm tình Đoàn dự kiến sẽ có sau 2 tuần kết thúc khóa học.
Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Văn phòng Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên (Phòng A01-02)
Điện thoại: 
(028) 35 120 293 – Email: doanthanhnien@hutech.edu.vn
14578211