[THÔNG BÁO] Thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên Khóa 2016 và 2017
THÔNG BÁO
V/v thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên khóa 2016 và 2017

(Thông báo này không dành cho khóa 2017 các ngành Dược, Xây Dựng, Kiến trúc)

Mọi thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ:
Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên (A-01.01)
SĐT: 028.3512 0293
Email: doanthanhnien@hutech.edu.vn
14599333
Đính kèm: