[THÔNG BÁO] Thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên Khóa 2016 và 2017

THÔNG BÁO
V/v thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên khóa 2016 và 2017

(Thông báo này không dành cho khóa 2017 các ngành Dược, Xây Dựng, Kiến trúc)

[THÔNG BÁO] Thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên Khóa 2016 và 2017 14

[THÔNG BÁO] Thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên Khóa 2016 và 2017 17
[THÔNG BÁO] Thông tin chuyển sinh hoạt Đoàn đối với Đoàn viên Khóa 2016 và 2017 19

Mọi thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ:
Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên (A-01.01)
SĐT: 028.3512 0293
Email: doanthanhnien@hutech.edu.vn
14599333
Đính kèm: