Cuộc thi Khởi nghiệp - HUTECH STARTUP WINGS 2022

THÔNG BÁO
V/v Đẩy mạnh thông tin giới thiệu, hỗ trợ Đoàn viên, Sinh viên
Tham gia các hoạt động khởi khởi nghiệp, sáng tạo thông qua
Cuộc thi Sinh viên Khởi nghiệp - HUTECH STARTUP WINGS 2022

Góp phần triển khai phong trào “Sáng tạo trẻ”. Thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên Trường Đại học Công nghệ TP.HCM - HUTECH. Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, cung cấp kiến thức khởi nghiệp, tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên. Thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của nhà trường, xã hội đối với các ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp của sinh viên. Trường Đại học Công nghệ TP.HCM - HUTECH tổ chức cuộc thi HUTECH STARTUP WINGS lần 4 – năm 2022. 
 
Cuộc thi Khởi nghiệp - HUTECH STARTUP WINGS 2022 15

Thông báo chi tiết: (xem file đính kèm)
 
 
14598229
×